Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisens uppdrag

Säkerhetspolisen arbetar med att förebygga och avslöja brott mot Sveriges säkerhet, bekämpa terrorism och skydda den centrala statsledningen. Det gör vi för att skydda det demokratiska systemet, medborgarnas fri- och rättigheter samt den nationella säkerheten. Det är Säkerhetspolisens ansvar att det som inte får hända inte heller händer.

Barn som viftar med sverigeflaggor.

Säkerhetspolisen är en säkerhetstjänst med ett nationellt uppdrag som polismyndighet. En säkerhetstjänst arbetar för att höja säkerhetsnivån i det egna landet. Detta görs dels genom att avslöja och reducera säkerhetshot som riktas mot landet och dess skyddsvärda verksamheter, dels genom att reducera sårbarheter i dessa verksamheter.

Säkerhetspolisen har fem verksamhetsområden

Författningsskydd

Författningsskydd innebär att motverka trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption som syftar till att påverka det demokratiska statsskickets funktioner.

Författningsskydd

Personskydd

Personskydd innebär bevaknings- och säkerhetsarbete för den centrala statsledningen, främmande stats beskickningsmedlemmar samt vid statsbesök och liknande händelser.

Personskydd

Kontraspionage

Kontraspionage innebär att förebygga och avslöja spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet. Denna kan rikta sig mot Sverige och svenska intressen utomlands samt mot utländska intressen i landet och mot flyktingar.

Kontraspionage

Kontraterrorism

Kontraterrorism innebär att förebygga och avslöja terrorism som riktas mot Sverige, svenska intressen i utlandet, utländska intressen i Sverige, terroristhandlingar i andra länder, förekomsten av internationella terroristnätverks förgreningar i Sverige samt stöd och finansiering av terroristverksamhet.

Kontraterrorism

Säkerhetsskydd

Säkerhetsskydd innebär att höja säkerhetsnivån i samhället genom analyser, registerkontroller, tillsyn och rekommendationer till myndigheter och företag vars verksamhet har bäring på Sveriges säkerhet.

Säkerhetsskydd

Myndigheten arbetar även med

Icke-spridning

Säkerhetspolisen arbetar även med icke-spridning, vilket innebär att förhindra spridning, anskaffning och produktion av massförstörelsevapen. Arbetet går främst ut på att förhindra att kunskaper, produkter, ämnen eller mikroorganismer förs från eller via Sverige till aktörer som har ambitioner att anskaffa eller vidareutveckla massförstörelsevapen eller dess bärare. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter.

Icke-spridning

Utlänningsärenden

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår också att arbeta med utlänningsärenden, vilket syftar till att förhindra att individer som är eller kan bli ett säkerhetshot uppehåller sig eller etablerar sig i Sverige. En viktig del i det förbyggande arbetet är Säkerhetspolisens uppdrag inom utlänningsärenden och som remissinstans till Migrationsverket.

Utlänningsärenden

Senast ändrad

 16 augusti 2022

Spionage Kontraterrorism Säkerhetsskydd Terrorism Kontraspionage Personskydd Utlänningsärenden Massförstörelsevapen Författningsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor