Placeholders logotyp, till startsidan

Frågor och svar

Nedan får du svar på några vanliga frågor om hur det är att arbeta på Säkerhetspolisen, hur du söker jobb hos oss och annat som kan vara bra att känna till inför att du kontaktar oss.

Lediga jobb annonseras på sakerhetspolisen.se och vid behov även på andra webbplatser och kanaler. I annonserna framgår hur du gör för att ansöka om en ledig tjänst. Säkerhetspolisen har inte möjlighet att ta emot så kallade spontanansökningar.

Du bör inte berätta att du sökt tjänst hos Säkerhetspolisen för andra personer än dina närmast berörda. Anledningen till att vi ber dig vara återhållsam med informationen är att det finns tjänster vid Säkerhetspolisen som omfattas av sekretess.

För att kunna jobba vid Säkerhetspolisen måste du vara svensk medborgare, eftersom alla befattningar är placerade i säkerhetsklass. Det betyder också att du som är aktuell för en befattning går igenom en säkerhetsprövning med registerkontroll och att du måste bli godkänd i den för att få anställning. Säkerhetsprövningen görs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen.

Med anställning kan du komma att krigsplaceras. Vad det innebär varierar beroende på vilken typ av befattning du har.

Information om vilka som arbetar på Säkerhetspolisen, vilka arbetsområden vi arbetar med och metoder vi använder är sekretessbelagt. Alla tjänster har olika förutsättningar utifrån tjänstens behov att företräda Säkerhetspolisen offentligt och de styr vad och hur mycket du kan berätta för dina vänner och din familj.

Du bör inte berätta om ditt uppdrag på myndigheten genom exponering på internet och på sociala nätverk. Vad som gäller för den aktuella tjänsten får du information om vid anställningens början.

Om det blir aktuellt med en anställning på Säkerhetspolisen kommer en säkerhetsprövning att genomföras. Under säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende. Säkerhetsprövningen är individuell och en bedömning görs från fall till fall.

En säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal mot de intressen som ska skyddas av säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i övrigt vara pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.

Säkerhetsprövningen görs innan anställningen påbörjas och innehåller en grundutredning, registerkontroll och särskild personutredning. Säkerhetsprövningen följs upp under den tid anställningen pågår.

Registerkontroll och särskild personutredning får göras endast om den som säkerhetsprövningen gäller har lämnat sitt samtycke. Samtycket ska även anses gälla kontroller och utredningar under den tid som anställningen pågår.

  • Du får statlig tjänstepension PA 16. Utöver det har Säkerhetspolisen ett lokalt avtal med en extra pension för våra anställda.
  • Du får en extra föräldralön som totalt innebär 90 procent av din lön när du är föräldraledig.
  • Du får en försäkring som ger ekonomiskt skydd för make, maka, registrerad partner, sambo och barn.
  • Alla medarbetare har möjlighet till friskvård på arbetstid. Därutöver erbjuds alla medarbetare ett individuellt friskvårdsbidrag.
  • Dina arbetsuppgifter och arbetstider anpassas till Säkerhetspolisens pågående uppdrag. Vi hittar tillsammans en balans mellan verksamheten och dina personliga behov.
  • För vissa tjänster kan kvälls- och helgtjänstgöring bli aktuell. Det kan också finnas tillfällen då din kompetens kan komma att behövas inom flera delar av verksamheten.
  • Alla medarbetare har en skyldighet att krigsplaceras.
  • Vissa typer av bisysslor är oförenliga med Säkerhetspolisens uppdrag. HR berättar mer när det blir aktuellt med anställning.

Säkerhetspolisen uppmuntrar till friskvård under arbetstid och erbjuder individuell träning och gruppträning i egna träningslokaler på vårt huvudkontor i Solna. Därutöver erbjuds alla medarbetare ett individuellt friskvårdsbidrag som går att utnyttja enligt Skatteverkets gällande regler för friskvårdsbidrag för motions- eller friskvårdsaktiviteter.

Det varierar beroende på befattning. Vilken utbildning och erfarenhet vi söker framgår i våra platsannonser. Våra cirka 1 400 medarbetare har olika bakgrund och ungefär hälften är polisutbildade. På Säkerhetspolisen arbetar till exempel tekniker, IT-specialister, samhällsvetare, jurister, ingenjörer och psykologer.
Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten och eftersträvar också en jämn könsfördelning bland våra medarbetare.

Huvudkontoret ligger i Solna men Säkerhetspolisen har verksamhet i hela landet. Våra regionala kontor ligger i Umeå, Uppsala, Linköping, Örebro, Göteborg och Malmö.

Tyvärr medför behovet av sekretess att Säkerhetspolisen inte kan ta emot studiebesök, eller hjälpa till med underlag till skolarbeten och liknande.

Du kan överklaga ett anställningsbeslut senast tre veckor efter att beslutet fattats. För mer information om hur du överklagar ett anställningsbeslut, se Tillsatta tjänster.

Enligt föreskrifter från Riksarkivet skickar Säkerhetspolisen inte tillbaka ansökningshandlingar om du inte begär det. Vi sparar dessa i två år, sedan gallras de. Vill du ha tillbaka dina ansökningshandlingar kan du skicka en begäran om detta till:

Säkerhetspolisen
Box 12312
102 28 Stockholm

Senast ändrad

 5 mars 2024

Jobba här

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor