Placeholders logotyp, till startsidan

Registerkontroll

Registerkontroll kan utgöra en del av den säkerhetsprövning som ska göras innan en person deltar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisens uppdrag är att skydda Sveriges hemligheter. En del i det uppdraget är att tillsammans med ansvariga verksamheter se till att rätt personer arbetar i säkerhetskänslig verksamhet.

Säkerhetspolisen genomför registerkontroller av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Registerkontrollen är en del av den mer omfattande säkerhetsprövning som den anställande verksamheten ansvarar för. Registerkontroll genomförs på begäran av myndigheter, regioner, kommuner och enskilda verksamhetsutövare, det vill säga privata och statliga bolag.

Registerkontrollen omfattar uppgifter som hämtas från belastningsregistret, misstankeregistret samt uppgifter som behandlas med stöd av lagen om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.

För verksamhetsutövare

Blanketter och mallar

Här hittar du de blanketter inom säkerhetsskydd och registerkontroll som ska användas i kontakt med Säkerhetspolisen.

Blanketter och mallar

Digital hantering av registerkontroller

Det är möjligt för verksamhetsutövare att hantera registerkontroller digitalt, vilket sker genom att de skickas till Säkerhetspolisen i XML-format.

Digital hantering av registerkontroller

Företag som inte har egen registerkontrollrätt

Det är bara myndigheter, kommuner eller regioner i Sverige som har rätt att begära registerkontroll. Om du bedriver säkerhetskänslig verksamhet och saknar registerkontrollrätt ska du gå via er tillsynsmyndighet.

Säkerhetspolisen
Registerkontroll
Box 123 12
102 28 Stockholm

e-post: [email protected]

Frågor och svar för privatpersoner

Frågor kopplade till din säkerhetsprövning hänvisas till den arbetsgivare du söker jobb hos.

Säkerhetspolisens handläggningstider ligger vanligen runt cirka tre veckor.

Rörande beslut om att du inte placerats i säkerhetsklassad tjänst är det verksamheten där tjänsten är placerad som tar beslut rörande detta, inte Säkerhetspolisen.

Inom ramen för tillgångar anges sparkapital obundet privat pensionssparande med fri tillgång till kapitalet, fonder, aktiesparande. Som tillgång räknas även värde på bostad eller andra typer av fastigheter och skogsfastighet.

Sammanslagen summa för bostadslån, studieskulder samt övriga privata lån.

En säkerhetsprövning handlar om att säkerställa personalsäkerheten. Den kan till exempel handla om att det genomförs säkerhetssamtal eller på andra sätt undersöker personers lämplighet, lojalitet och sårbarheter utifrån ett säkerhetsperspektiv.

Registerkontroll är bara en del i den större säkerhetsprövningen och innebär att Säkerhetspolisen gör slagningar i egna och Polismyndighetens register.

Senast ändrad

 28 augusti 2023

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor