Placeholders logotyp, till startsidan

Ensamagerande gärningspersoner

Flertalet attentat under senare år har planerats och genomförts av ensamagerande individer. Dessa gärningspersoner har som regel inspirerats av våldsbejakande extremistiska ideologier, våldsbejakande propaganda och tidigare utförda attentat.

Hotet från ensamagerande gärningspersoner är komplext och innebär en utmaning för säkerhetstjänster världen över, även Säkerhetspolisen.

Ofta kan det finnas en problematik med psykisk ohälsa hos de aktuella gärningspersonerna. De ideologiska bevekelsegrunderna för att genomföra en handling kan vara diffusa och gärningspersonerna förekommer ofta utanför eller i utkanten av kända våldsbejakande extremistiska kretsar. Säkerhetspolisen konstaterar också att många ensamagerande gärningspersoner är unga, ibland minderåriga.

Även om personerna agerar på egen hand kan de ingå i en upplevd eller reell gemenskap, framförallt online. I digitala forum sprids våldsbejakande extremistisk propaganda, uppmaningar om att begå attentat och instruktioner om hur attentat kan genomföras. En radikaliseringsprocess kan gå fort och det kan gå snabbt från tanke till handling.

Att bedöma avsikt och förmåga att begå ett attentat eller annan allvarlig brottslighet hos en ensamagerande är därför en utmaning som kräver såväl ökad kunskap som ökat samarbete mellan en rad myndigheter och samhällsfunktioner, såsom rättsvårdande myndigheter, skola, sjukvård och socialtjänst.

Senast ändrad

 31 oktober 2022

Kontraterrorism Extremism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor