Placeholders logotyp, till startsidan

Frågor och svar om jobbet som livvakt

Här hittar du svar på vanliga frågor om hur det är att arbeta som livvakt.

Som livvakt jobbar du enligt en periodplanering med två veckors framförhållning. I grunden jobbar du oftast dag- eller kvällspass och cirka var fjärde helg. Om det är möjligt utifrån verksamhetens behov, så går det också att planera sju arbetsdagar i rad följt av ledighet, för att underlätta för de livvakter som inte är bosatta i Stockholm.

Som livvakt styrs dina arbetstider ytterst av verksamhetens behov, men planeringen görs i dialog med medarbetarna och det finns goda förutsättningar för dig att påverka ditt schema. Målsättningen är att alla medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och privatliv. I periodplaneringen försöker vi vara lyhörda, till exempel för de medarbetare som bor på annan ort eller som har en familjesituation som innebär särskilda behov. Även ändringar gällande arbetstider går oftast att lösa.

Det varierar beroende på vilken skyddsperson du arbetar med. Vissa skyddspersoner reser mycket, andra är i huvudsak i Stockholm. Det finns möjligheter att påverka placeringen utifrån dina önskemål och verksamhetens behov. Både för dig som gärna reser och för dig som främst vill jobba i Stockholm finns goda möjligheter att kunna göra det.

Resor planeras oftast med god framförhållning, även om ändringar naturligtvis kan ske med kort varsel. Ändringar i arbetstider går oftast att lösa, till exempel om du skulle få förhinder.

Många av de som arbetar inom Säkerhetspolisens personskyddsverksamhet är föräldrar. Det finns en god förståelse för individens situation och en flexibilitet när det gäller arbetstidsplaneringen. Generellt brukar det gå att kombinera medarbetarnas önskemål med verksamhetens behov.

All personskyddsverksamhet utgår från Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna.

Det finns inga sådana krav, men eftersom livvakterna utgår från Säkerhetspolisens huvudkontor i Solna underlättar det att bo i Stockholmsregionen. Det finns också flera medarbetare som pendlar längre sträckor och övernattar i Stockholm under arbetsveckorna. Säkerhetspolisen erbjuder inte övernattningslägenheter.

Säkerhetspolisen tillämpar individuell lönesättning. I dag är ingångslönen för livvakter cirka 40 000 kr.

Som livvakt är du alltid placerad i en grupp med andra livvakter. Gruppernas arbetssätt varierar, beroende på vilken skyddsperson man arbetar med och hur hoten och sårbarheterna ser ut på kort och lång sikt.

Som livvakt förutsätts att du håller dig i god fysisk form. På Säkerhetspolisens huvudkontor finns goda möjligheter att träna i konditionssal, gym och på instruktörsledda träningspass. Alla medarbetare har möjlighet till friskvård på arbetstid. Därutöver erbjuds alla medarbetare ett individuellt friskvårdsbidrag som går att nyttja enligt Skatteverkets gällande regler för friskvårdsbidrag för motions- eller friskvårdsaktiviteter.

I första hand ska du be en fordonsinstruktör skriva ut ett nytt intyg över att du gått kursen och när du gjorde det. Om det inte är möjligt, lämna in ett utdrag ur din arbetsgivares personalsystem för de dagar du gick kursen. Både dina personuppgifter och kurskoden måste finnas med på utdraget.

Som livvakt har du möjlighet att välja mellan en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning förutsätter en anställning hos Polismyndigheten som du under din anställning hos Säkerhetspolisen är tjänstledig från. När du slutar som livvakt återgår du då till Polismyndigheten.

Om du är tillsvidareanställd hos Säkerhetspolisen kan du söka andra tjänster vid myndigheten. Många livvakter väljer att söka tjänst som gruppchef eller handläggare. Det kan också hända att du under en period inte kan jobba som livvakt, på grund av graviditet eller skada. Då finns det möjlighet att få andra arbetsuppgifter, antingen inom personskydd eller inom andra delar av myndigheten.

Det finns inga regler som säger hur gammal man måste vara. Men för att bli livvakt ska du ha en polisexamen och varit anställd som polis minst ett år efter genomförd aspirantutbildning. Din fysiska förmåga och hälsa behöver vara god och testas därför årligen. Idag arbetar livvakter som är mellan 26 och 60 år på Säkerhetspolisen.

Senast ändrad

 4 mars 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor