Placeholders logotyp, till startsidan

Kontraterrorism

Det är Säkerhetspolisens uppdrag att förhindra terroristattentat och andra terrorbrott. Detta arbete involverar alla delar av myndigheten och bedrivs såväl kort- som långsiktigt.

Person med hörlurar framför en bildskärm som lyssnar på något.

Arbetet inom kontraterrorism handlar i första hand om att förhindra terrorattentat eller annan terrorrelaterad brottslighet innan den inträffar. Det mesta av Säkerhetspolisens arbete syns därför inte i form av förundersökningar eller domar.

Att förhindra terroristbrott handlar om att ligga steget före, både i det kortsiktiga arbetet med att upptäcka och avvärja terrorhot här och nu, och i det långsiktiga arbetet med att bryta tillväxten i de våldsbejakande extremistmiljöerna. På så vis är såväl underrättelsearbetet som analysverksamheten central.

Att förhindra terroristbrott handlar om att ligga steget före.

Säkerhetspolisens kontraterrorarbete sker i nära samverkan med andra. Bland de viktigaste nationella samverkansparterna är Polismyndigheten och de andra svenska underrättelsemyndigheterna Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) och Försvarets radioanstalt (FRA).

Det förebyggande arbetet är mycket viktigt för att på sikt minska terrorhotet. Det kan Säkerhetspolisen inte göra ensamma. För att komma åt grundproblematiken bakom terrorism och våldsbejakande extremism krävs en gemensam och samlad insats från alla delar av samhället.

Två viktiga nationella samverkansorgan i arbetet mot terrorism är Nationellt centrum för terrorhotbedömning och Samverkansrådet mot terrorism.

Då terrorbrottslighet är gränsöverskridande måste även arbetet med kontraterrorism ske internationellt. Säkerhetspolisen samarbetar därför nära med ett flertal säkerhets- och underrättelsetjänster i andra länder.

Senast ändrad

 24 juni 2022

Kontraterrorism Extremism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor