Placeholders logotyp, till startsidan

Massförstörelsevapen

En rad kritiska produkter och spetskompetens anskaffas illegalt i Sverige varje år för att föras över till andra länders massförstörelsevapenprogram.

Större delen av produkter som behövs för att framställa massförstörelsevapen är inte unika för vapenframställning utan förekommer i flera typer av industrier. Att produkter kan användas både för att tillverka helt vanliga civila produkter och för att framställa massförstörelsevapen kallas att de har dubbla användningsområden (PDA).

Varför sker brotten i Sverige?

Sverige har ett öppet forskningsklimat och ett stort kunnande vilket gynnar och bidrar till att landet har en framstående position. Sverige bidrar till ett stort internationellt utbyte genom forskningssamarbeten och genom att ta emot många gästforskare. Detta är övervägande positivt, men eftersom spets­teknologi och spetskompetens även kan användas i militärt syfte behöver vi vara uppmärksamma på vilka som får tillgång till den.

Sverige är attraktivt för länder som vill framställa massförstörelsevapen. Bland annat för att vi har en hög teknologisk nivå inom civil och militär industri. Från Sverige försöker länder anskaffa produkter och kunskap för såväl tillverkning som utveckling.

Anskaffning av produkter

Det finns många olika sätt att anskaffa produkter. Ett illustrativt exempel:

  • Ett svenskt företag A, som är tillverkare av en specifik produkt (till exempel vakuumpumpar), kontaktas av företag B i ett land utanför EU.
  • Företaget B önskar inhandla ett antal pumpar och företag A söker exporttillstånd vilket godkänns av exportkontrollmyndigheten.
  • Företaget B, som produkterna har sålts till, är dock enbart en mellanhand för den egentliga slutmottagaren C.
  • Snart sker därför en olaglig vidareexport av produkterna och denna gång till en helt annan slutmottagare (C) än vad det svenska företaget fick information om.
  • Slutmottagaren C är istället ett av många företag som ingår i ett massförstörelsevapenprogram och vakuumpumpen från Sverige används till urananrikningsprocess som en del i målet att slutligen tillverka kärnvapen.

Statlig kontrollerad kunskapsanskaffning

Bland de stater som Säkerhetspolisen misstänker har massförstörelsevapenprogram, behöver flertalet kunskap från högre forskning utanför det egna landet.

Stater som är i behov av fördjupad kunskap kan skicka forskare från det egna landet till universitet utomlands eller så inleder ett universitet från den staten ett samarbetsprojekt med ett svenskt universitet. Såväl inriktning på forskning som projekt brukar då handla om områden där kunskapen kan användas såväl för civilt bruk som till massförstörelsevapenprogram.

Senast ändrad

 2 maj 2022

Massförstörelsevapen

Dela denna artikel

Massförstörelsevapen

  • Massförstörelsevapen avser kärnvapen, biologiska och kemiska vapen samt vapenbärare som till exempel ballistiska robotar och kryssningsrobotar.
  • Massförstörelsevapen benämns även som ABC-vapen eller CBRN-vapen.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor