Säpo
 • Bedömning av terrorhotet för 2019

  2019-03-22
  Islamistiskt motiverad terrorism utgör fortsättningsvis det främsta terrorhotet mot Sverige. Det konstaterar Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) i sin helårsbedömning för 2019. Läs mer
 • Bredare hotbild präglade 2018

  2019-03-14
  Hotbilden mot Sverige är bredare och ser annorlunda ut än för bara några år sedan. Det ökar i sin tur behovet av att skydda de mest skyddsvärda verksamheterna i samhället – ett arbete där det fortfarande finns brister. Det konstaterar Säkerhetspolisen i sin årsbok för 2018, som publiceras den 14 mars. Läs mer
 • Underrättelsehotet mot Sverige är ett säkerhetshot

  2019-03-14
  Hotet från främmande makts säkerhets- och underrättelsetjänster har breddats och antagit nya former. Inom ramen för en gråzon vill andra stater påverka Sverige för att nå sina säkerhetspolitiska mål. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018. Läs mer
 • Långsiktigt hot mot demokratin

  2019-03-14
  Hotet från den våldsbejakande islamistiska miljön utgör fortsatt det största hotet utifrån ett attentatsperspektiv. Men hotet mot demokratin består av mer än terrorattentat. Det finns ett mer långsiktigt hot från vit makt-miljön och den autonoma miljön. Det konstaterar Säkerhetspolisen i årsboken för 2018. Läs mer