Placeholders logotyp, till startsidan

Samråd vid säkerhetsskyddsavtal

I vissa fall krävs samråd då en verksamhetsutövare avser att genomföra ett förfarande som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal.

En verksamhetsutövare som avser att genomföra ett förfarande som innebär krav på säkerhetsskyddsavtal ska göra en särskild säkerhetsskyddsbedömning och lämplighetsprövning enligt 4 kap. 8 § säkerhetsskyddslagen, samt i de fall som framgår av 9 § samråda med sin tillsynsmyndighet.

Underlag för samråd ska bestå av den särskilda säkerhetsskyddsbedömningen och lämplighetsprövningen, samt annan information som respektive tillsynsmyndighet efterfrågar.

Om verksamhetsutövaren inte samråder med tillsynsmyndigheten trots att det finns en skyldighet att göra det får tillsynsmyndigheten inleda samrådet.

Tillsynsmyndigheten får besluta att förelägga verksamhetsutövaren att vidta åtgärder enligt säkerhetsskyddslagen och föreskrifter som meddelats i anslutning till den lagen. Om ett beslut om föreläggande inte följs eller om det planerade förfarandet är olämpligt ur säkerhetsskyddssynpunkt även om ytterligare åtgärder vidtas, får tillsynsmyndigheten enligt 4 kap. 11 § säkerhetsskyddslagen besluta om förbud.

Ett beslut om föreläggande får i enlighet med 4 kap. 12 § säkerhetsskyddslagen förenas med vite.

Verksamhetsutövare som tillhör Säkerhetspolisens tillsynsområde ska använda Säkerhetspolisens blankett för samråd vid säkerhetsskyddsavtal Pdf, 283.4 kB. (Pdf, 283.4 kB).
Övriga verksamhetsutövare hänvisas till respektive tillsynsmyndighet.

Senast ändrad

 10 augusti 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor