Placeholders logotyp, till startsidan

Underrättelsehandläggare – avgörande kompetens i kampen mot terrorism

Inga individualister. Ingen agentromantik. Säkerhetspolisens underrättelsehandläggare är istället hängivna lagspelare med bred bakgrund.
– Här löser vi sällan något genom ensamarbete, säger Patrik som själv nyligen gått aspirantprogrammet.

Beteendevetare. Kanske statsvetare, ingenjör eller polis. Den formella bakgrunden för de blivande aspiranterna till underrättelsehandläggare är minst sagt bred. Men det är inte som de nämnda yrkesrollerna som aspiranterna kommer arbeta – istället tränas de från grunden som underrättelsehandläggare och arbetet med kontraterrorism, författningsskydd och enskilda hotaktörer.

En av de som nyligen blev färdig med den sex månader långa aspirantutbildningen är Patrik. Med bakgrund som journalist är han en otypiskt representativ underrättelsehandläggare.

– Jag jobbade på nyhetsbyrå, tycker om att ta reda på saker och har alltid haft ett stort samhällsengagemang. Det är en förutsättning för att arbeta här. När jag såg att Säkerhetspolisen sökte underrättelsehandläggare sökte jag och blev antagen, säger Patrik.

Steget till statstjänsteman i demokratins tjänst blev ett i rätt riktning.

– Här arbetar jag med väldigt duktiga och kompetenta personer inom underrättelsearbete, kollegor som också är socialt kompetenta och lagspelare. Det sista är nästan det viktigaste, här löser du inget ensam, säger Patrik.

Han betonar att underrättelsehandläggarens traditionella arbetsmetoder är tidlösa.

– Alla underrättelser och information som du tar del av har en underrättelsehandläggare arbetat med tidigare, allt du lämnar ifrån dig arbetas det vidare med. Man kan säga att vi arbetar med ett tidlöst hantverk, underrättelsearbete, där bara de tekniska systemen är nya, bättre och snabbare idag.

– Du måste ha ett intresse för information och förmåga att hitta den, men också ett intresse för människor och hur de fungerar, liksom en empatisk förmåga.

Unika ärenden, unika arbetsdagar

Vad gör en underrättelsehandläggare på Säkerhetspolisen mer konkret?

– Som underrättelsehandläggare ser, hanterar och skapar du underrättelser, vårt informationsflöde och dess innehåll. Utifrån det ska du vidsynt och kreativt kunna lägga fram välgrundade hypoteser kring de aktörer vi följer, så att rätt åtgärder kan vidtas och bedömningar ställas för framtida insatser, säger Patrik.

Vad det mer konkret kan handla om är att på olika sätt följa förändringar i Sverige, Europa och världen som påverkar Säkerhetspolisens arbete, både direkt och indirekt, men också att följa individer som kan utgöra ett stort hot mot många människor.

– Du kan arbeta med ett ärende under lång tid, ett ärende som tycks helt avstannat. Då är det avgörande att inte tappa fokus utan fortsätta oförtrutet. Som underrättelsehandläggare är uthållighet ett måste.

Vad krävs för att kunna bli en bra underrättelsehandläggare?

– Du måste ha ett intresse för information och förmåga att hitta den, men också ett intresse för människor och hur de fungerar, liksom en empatisk förmåga. Att kunna skriva begripligt och korrekt är ett måste, liksom att ha is i magen. Du ska klara av att hantera oroväckande information och arbeta målinriktat även när det är tidskritiskt. Jag tror att många yrkeskategorier kan passa som underrättelsehandläggare, men avgörande är intresset för underrättelsearbetet och underrättelsevärlden, säger Patrik.

Inga dubbelnollor

Det sista – intresset för underrättelsevärlden – betyder inte att Säkerhetspolisen nu söker personer som tror att arbetet påminner om tv-serien Homeland eller förväntar sig få vara hemlig agent.

– Det är inte så vi arbetar. Vi jobbar med underrättelser och information, vi är på ett sätt ganska vanliga statstjänstemän men materian vi arbetar med är mycket speciell.

Patrik lyfter också fram den sammanhållning som finns bland aspiranterna, på avdelningen och inom Säkerhetspolisen som en viktig faktor till varför hans trivs så bra.

– Vi kan inte alltid berätta för familj och vänner exakt vad vi arbetar med, så återkoppling och uppskattning när du gör något bra kommer från kollegorna. Och skulle jag göra något mindre bra, så vet jag att kollegorna också återkopplar, säger Patrik med ett skratt.

Utbildningen till underrättelsehandläggare

Som nyanställd hos Säkerhetspolisen blir du efter genomförd och godkänd grundutbildning aspiranthandläggare under sex månader. Därefter är du i 18 månader under fortsatt utbildning, där du lär dig hantverket. Under denna tid kommer du självständigt kunna utföra arbetsuppgifter i dialog med din gruppchef. Du förväntas på egen hand kunna driva ärenden av mindre format. Efter två år börjar vidareutbildningen. Då förväntas du ha god kunskap om underrättelsearbetets samtliga delar samt kunna omsätta kunskaperna i praktiken. Du ska kunna vägleda andra underrättelsehandläggare och kan om du bedöms lämplig, leda egna prioriterade ärenden. Efter minst fem år som underrättelsehandläggare finns möjligheten för motiverade medarbetare med synnerligen bred kompetens och särskilda erfarenheter att utnämnas till senior handläggare.

Senast ändrad

 8 februari 2024

Dela denna artikel

Fakta: Underrättelsehandläggare

Formella krav

  • Akademisk examen eller polisexamen
  • Minst två års dokumenterad arbetslivserfarenhet
  • Svenskt medborgarskap
  • Goda kunskaper i svenska och engelska, tal och skrift

Önskemål

  • Erfarenhet från underrättelsearbete, brottsbekämpande arbete, grävande journalistik och/eller erfarenhet av att arbeta med människor i utsatta situationer
  • Intresse eller erfarenhet av att hantera stora mängder data
  • Kunskap om fenomenet terrorism eller våldsbejakande extremism
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor