Placeholders logotyp, till startsidan

Långsiktigt arbete mot extremism och terrorism

Genom att förebygga, förhindra och avvärja brott mot Sveriges säkerhet bekämpar Säkerhetspolisen mycket allvarlig brottslighet. En grundläggande del av Säkerhetspolisens uppdrag är att motverka våldsbejakande extremism och terrorism.

Våldsbejakande extremism utgör ett hot mot Sverige på såväl kort som lång sikt. Hotet kommer främst från våldsbejakande högerextremism och våldsbejakande islamism, men hotet är föränderligt. Oavsett bakomliggande ideologi har Säkerhetspolisen i uppdrag att förebygga och förhindra terrorverksamhet. Det kan röra sig om finansiering, logistiskt stöd, utbildning, rekrytering eller radikalisering.

Inom ramen för Säkerhetspolisens uppdrag att förebygga och förhindra att brott som kan skada Sverige och demokratin begås använder Säkerhetspolisen de lagar och regler som finns för att bland annat förhindra att individer som utgör ett säkerhetshot mot Sverige befinner sig i landet.

Terrorism och våldsbejakande extremism kan vara religiöst eller politiskt motiverad och utgör ett allvarligt hot mot den svenska samhällsordningen. Utifrån Säkerhetspolisens uppdrag är en individs ideologiska övertygelse relevant om den ligger till grund för brottslig verksamhet. En persons avsikt och förmåga att begå brott är vad Säkerhetspolisen har till uppgift att bedöma och ingripa mot.

Säkerhetspolisen motverkar terrorism nationellt och internationellt. Det sker bland annat genom ett aktivt arbete för att förhindra att terrororganisationer etablerar sig i Sverige och använder Sverige som plattform för sin verksamhet. Det sker också genom att Säkerhetspolisen bedriver förundersökningar vid brottslig verksamhet.

Terrorism och våldsbejakande extremism blir allt mer gränslös, och händelser i utlandet kan få konsekvenser i Sverige och kan komma att påverka den nationella hotbilden och säkerheten. Säkerhetspolisen samverkar därför både nationellt och internationellt med andra myndigheter och säkerhets- och underrättelsetjänster för att bekämpa denna typ av brottslighet.

Beslut och aktiviteter inom EU och FN har ofta bäring på Säkerhetspolisens uppdrag. Säkerhetspolisens samverkan med andra länder har sin grund i konventioner och fördrag som Sverige har undertecknat, primärt inom ramen för EU och FN. Bland annat utgår Säkerhetspolisen från de klassificeringar som EU och FN gör av organisationer och verksamheter som listas som terroristorganisationer.

Arbetet med kontraterrorism är ett arbete som Säkerhetspolisen bedriver både på kort och lång sikt, vilket handlar om att både att upptäcka och avvärja terrorhot här och nu, och att bryta tillväxten i de våldsbejakande extremistmiljöerna.

Senast ändrad

 9 september 2022

Kontraterrorism Extremism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor