Placeholders logotyp, till startsidan

Återvändare från konfliktområden

Säkerhetspolisen arbetar aktivt med att följa upp och bedöma huruvida personer som återvänder från konfliktområden utgör ett hot mot Sverige. Detta arbete är en del i myndighetens uppdrag att bekämpa terrorism och minska hotet från våldsbejakande extremism.

Hotet från de våldsbejakande extremistmiljöerna är kortsiktigt såväl som långsiktigt. Säkerhetspolisen arbetar därför med att avvärja terrorhot här och nu, men lika viktigt är arbetet för att reducera tillväxten i extremistmiljöerna och begränsa handlingsutrymmet för individer verksamma inom våldsbejakande extremism.

Säkerhetspolisen gör individuella bedömningar av hur tiden i konfliktområdet påverkat individer som rest för att avsiktligen ansluta sig till en terrororganisation eller begå brott. Syftet är att avgöra huruvida de har en avsikt och förmåga att begå brott och utgöra ett hot mot Sverige.

De personer som återvänder, oavsett från vilket konfliktområde, utgör inte en homogen grupp. Vissa personer kan vara fortsatt radikaliserade medan andra inte är det. Säkerhetspolisen gör löpande bedömningar om och i så fall på vilket sätt de som återvänder kan utgöra ett hot.

I ett långsiktigt perspektiv är det viktigt att påpeka att resenärer och återvändare endast är några av flera aktörer som Säkerhetspolisen följer inom ramen för myndighetens uppdrag. Lika viktigt är exempelvis de sammanhang i vilka återvändarna en gång fattade beslutet att resa, sammanhang som finns kvar och som många återvänder till.

Att minska grogrunden och tillväxten i extremistmiljöerna är därför en fråga för hela samhället.

Sedan en tid tillbaka finns en väl fungerande myndighetsövergripande samverkan i arbetet med återvändare från konfliktområden. Sammanhållande för denna samverkan är Center mot våldsbejakande extremism (CVE). Utöver Säkerhetspolisen ingår Polismyndigheten, Migrationsverket, Skatteverket, Skolverket, Utrikesdepartementet, Åklagarmyndigheten, Socialstyrelsen samt Sveriges kommuner och regioner (SKR).

Säkerhetspolisen bidrar även till Polismyndighetens arbete med att utreda eventuella brott som begåtts i konfliktområdet, till exempel krigsbrott. Finns misstankar om att brott begåtts som faller inom ramen för Säkerhetspolisens ansvarsområde kan Säkerhetspolisen även inleda egna förundersökningar.

I de fall en återvändare har medföljande minderåriga barn upprättar Säkerhetspolisen alltid en orosanmälan till socialtjänsten i berörd kommun.

Senast ändrad

 15 november 2023

Kontraterrorism Författningsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor