Placeholders logotyp, till startsidan

Riskbedömning en viktig del i arbetet för psykologen Kim

Kim är psykolog hos Säkerhetspolisen och arbetar med riskbedömningar av hotaktörer. Det innebär bedömningar av enskilda individer och det hot de eventuellt kan utgöra för dem Säkerhetspolisen har i uppdrag att skydda.

Psykologen Kim.

Varför är det viktigt med riskbedömningar?

– Jag gör riskbedömningar för att försöka förstå om en individ kan vara farlig, för vem individen i så fall kan vara farlig, och under vilka omständigheter. Det handlar till exempel om att bedöma om personen bakom ett dödshot utgör en konkret fara för den som är hotad.

Hur går du tillväga när du får ett ärende på ditt bord?

– Det är en omfattande process som tar tid. Jag börjar med att samla in all tillgänglig fakta om aktörer, det vill säga personer som av olika skäl intresserar oss eller som genom sina handlingar har väckt undran hos oss. Jag värderar informationen och sätter den i ett psykologiskt sammanhang. Jag ställer alltid frågorna ”vad har individen för avsikt och vilken förmåga har individen”. Jag letar också efter personens sårbarhet. Vad får personen, ja det bästa ord jag finner är ”att krascha”? Det är ett gediget arbete där jag och mina kolleger får leta efter bitarna och lägga pusslet. I de flesta fallen känner vi till identiteten, men inledningsvis vet vi endast i undantagsfall vilken avsikt och förmåga individen har. Det vill säga, hur pass farlig personen egentligen är. Svaren på den frågan får vi genom en riskbedömning av individen.

Kan du ge exempel på vad avsikt och förmåga kan vara?

– Avsikt kan exempelvis vara direkt uttalade hot mot våra skyddspersoner, hot som kan komma via telefon, e-post, brev eller uttalas vid ett möte. För att bedöma förmågan kan vi till exempel undersöka om individen tidigare uppvisat tendenser att ta till våld i olika situationer. Vi tittar sedan på den samlade bilden.

Men hur kan du bedöma en persons vilja?

– Visst är det svårt. Det är viktigt att vi är så noggranna som möjligt för att kunna göra bästa möjliga bedömning. Jag måste kunna svara på frågan ”vad är denna person kapabel att genomföra?” innan ett eventuellt brott är genomfört. Att förutspå en människas exakta handlingar är naturligtvis en omöjlighet, men det går att göra en bedömning över ett troligt scenario utifrån tidigare beteendemönster.

Hur säker är metoden?

– Riskbedömningar ger en större förståelse för individen och gör att vi kan agera på ett adekvat sätt utifrån våra skyddspersoners behov. Men att bedöma en individ är alltid svårt och komplicerat. Livet förändras, miljöer förändras och nya aspekter tillkommer, dessutom är det svårt att följa upp förändringarna.

Kan du berätta hur ett fall skulle kunna se ut?

– Ja, en situation man kan tänka sig är att en av Säkerhetspolisens skyddspersoner får ett mordhot. Att aktören är känd av oss sedan tidigare men inte känd för våldsbrott. Mitt uppdrag blir då att samla information om individen, leta i öppna källor, tala med personer i dennes närhet och att intervjua honom eller henne ett flertal gånger. All samlad fakta resulterar sedan i en grundlig riskbedömning.

Du har ett ovanligt jobb. Varför har du sökt dig till det?

– Redan som liten var jag intresserad av mysterier och detektivarbete och det är lite så mitt arbete ser ut idag, med skillnaden att mysterierna i dag består av detektivarbetet att försöka förstå andra människor och vad som gör att människor agerar som de gör. En förutsättning för det här jobbet är ett genuint intresse för människor i kombination med ödmjukhet och ett humanistiskt synsätt. Även de mest förhärdade brottslingarna har en gång varit barn och vägen till förståelse för deras person och handlingar kräver att man inte är dömande och fördomsfull. För mig handlar det om att se människan och inte brottet, även om brottet kan vara betydelsefullt ur andra perspektiv. Jobbet jag har är aldrig tråkigt och man möter nya utmaningar varje dag, vilket passar mig som person väldigt bra.

Har ditt arbete har påverkat dig?

– Jag har turen att arbeta med något som jag är genuint intresserad av och där jag kan kombinera engagemang och kunskap med ett brottsförebyggande arbete. Som jag ser det är det en förmån att ha ett yrke som ständigt ger mig nya erfarenheter och där varje möte med en ny människa är källa till reflektion kring egna tankar och värderingar. Det kan låta paradoxalt, men att jobba i en värld där våld och ond, bråd död är en realitet har lärt mig uppskatta livet och jag försöker göra något gott för någon annan varje dag.

Senast ändrad

 9 oktober 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor