Placeholders logotyp, till startsidan

Författningsskydd

Författningsskydd innebär att motverka aktörer som med trakasserier, hot, våld, tvång eller korruption försöker påverka det demokratiska statsskickets funktioner. Verksamheten syftar till att motverka otillåten påverkan på det politiska beslutsfattandet, verkställandet av politiska beslut eller den fria samhällsdebatten.

Människor i en vallokal.

Säkerhetspolisen ska förebygga och förhindra terrorism och andra ideologiskt motiverade brott som utgör ett säkerhetshot eller som hotar Sveriges grundläggande demokratiska funktioner, oavsett om de bakomliggande orsakerna är religiösa eller politiska. Det kan handla om personer, grupper och organisationer som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället.

Personer, grupper och organisationer som uppmanar till eller själva använder våld, hot och trakasserier för att förändra samhället.

Omfattar många delar

Säkerhetspolisens uppdrag gällande författningsskyddet är därför nära kopplat till arbetet med kontraterrorism, då aktörerna som ägnar sig åt författningshotande verksamhet ofta drivs av ideologiska eller religiösa skäl. Men även främmande makt kan vara involverad i verksamhet som syftar till att försvaga eller destabilisera det svenska demokratiska statsskicket, varför verksamheten inom författningsskyddet även berör kontraspionage. Likaså gäller Säkerhetspolisens uppdrag personer som drivs av personliga skäl, och som med brottsliga metoder närmar sig företrädare för den centrala statsledningen, varför personskyddsverksamheten också omfattas av författningsskyddet.

Hela samhällets ansvar

Den författningshotande brottsligheten kan rikta sig mot samhällets alla aktörer såsom politiker på alla nivåer, myndighetsföreträdare, journalister, debattörer eller utbildningsväsendet. Arbetet med författningsskydd behöver därför ske långsiktigt och i nära samarbete med andra samhällsfunktioner. Att skydda och bevara det demokratiska systemet och de medborgerliga fri- och rättigheterna är en uppgift för hela samhället.

Senast ändrad

 5 maj 2022

Kontraterrorism Kontraspionage Personskydd Författningsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor