Placeholders logotyp, till startsidan

Cybersäkerhet

Cyberförmåga och möjlighet att verka i den digitala miljön är avgörande inom Säkerhetspolisens samtliga verksamhetsområden.

Cyberangrepp sker dagligen mot Sverige och de blir alltmer avancerade. Metoder och verktyg för cyberangrepp utvecklas ständigt och hotaktörernas förutsättningar förändras i takt med teknikutvecklingen. Samtidigt har digitalisering, globalisering och den snabba teknikutvecklingen gjort samhället mer sårbart.

De hot som Sverige står inför handlar bland annat om underrättelsehot från främmande makt och från kriminella som utsätter verksamheter för brott. Det kan ske genom exempelvis lösenordsattacker, e-postangrepp, nätfiske, skadlig kod eller angrepp mot mobila enheter.

Effekterna av ett cyberangrepp kan få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner och kritiska it-system, och de direkta och indirekta kostnaderna för cyberangrepp beräknas till miljardbelopp.

För Säkerhetspolisen handlar det om att upprätthålla en hög cyberförmåga för att möta dagens hotaktörer. Detta gör vi internt, och i nära samverkan med en rad andra myndigheter, inte minst inom ramen för Nationellt cybersäkerhetscenter (NCSC).

Senast ändrad

 1 juli 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor