Placeholders logotyp, till startsidan

Internationella åtaganden om säkerhetsskydd

Verksamhet som omfattas av ett för Sverige förpliktande internationellt åtagande om säkerhetsskydd utgör säkerhetskänslig verksamhet enligt 1 kap. 1 § säkerhetsskyddslagen (2018:585). Sådana åtaganden följer bland annat av Sveriges internationella överenskommelser om säkerhetsskydd med andra länder och mellanfolkliga organisationer. De flesta av överenskommelserna finns publicerades i SÖ-serien på regeringens webbplats.

Sveriges överenskommelser om säkerhetsskydd med andra länder har ingåtts under flera decennier och varierar i sin utformning. Många av de äldre överenskommelserna omfattar endast vissa typer av försvarssamarbeten medan de nyare har en mer generell utformning.

För att avgöra om en verksamhet omfattas av ett säkerhetsskyddsåtagande till följd av en viss internationell överenskommelse måste därför en tolkning göras i varje enskilt fall.

Överenskommelserna kan förenklat delas in i följande kategorier:

  • Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd som endast omfattar informationsutbyte inom ramen för olika typer av försvarssamarbeten.
  • Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd som omfattar informationsutbyte inom ramen för både försvarssamarbeten och civila samarbeten.
  • Internationella överenskommelser om säkerhetsskydd som omfattar informationsutbyte med mellanfolkliga organisationer.

Senast ändrad

 10 augusti 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor