Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Säkerhetstjänst i ett allvarligt och förändrat omvärldsläge

Säkerhetspolisens roll som nationell säkerhetstjänst har hamnat i ökat fokus då säkerhetsläget försämrats under en längre tid. Behoven av samverkan och att kunna agera både på kort och lång sikt är avgörande för att skydda Sveriges säkerhet.

Magnus Krumlinde, biträdande säkerhetspolischef.

– Vi befinner oss i ett allvarligt omvärldsläge där Sveriges interna säkerhet påverkas av skeenden utanför våra gränser, säger Magnus Krumlinde, biträdande säkerhetspolischef.

Säkerhetspolisen är en nationell säkerhetstjänst som bedriver säkerhets- och underrättelseverksamhet. Tyngdpunkten i Säkerhetspolisens verksamhet ligger på att upptäcka och förhindra säkerhetshot och därmed skydda Sveriges säkerhet, det svenska statsskicket och det nationella oberoendet.

– Att verka i en tid med ett allvarligt omvärldsläge, ett högt terrorhot, en förändrad Sverigebild som påverkar hotet och där Sverige befinner sig i en ansökningsprocess till Nato, innebär att Säkerhetspolisen hela tiden behöver anpassa sig efter det rådande läget. Samtidigt måste vi kunna verka långsiktigt och ha fokus på nya arenor som till exempel utvecklingen inom artificiell intelligens och inom rymdsektorn, säger Magnus Krumlinde, biträdande säkerhetspolischef.

Att ha en kontinuerlig lägesbild över skeenden i omvärlden och hur de påverkar Sveriges säkerhet är en del av Säkerhetspolisens uppdrag. Lägesbilder som tas fram delas även med samarbetspartners och uppdragsgivare.

– Vi befinner oss i ett allvarligt omvärldsläge där Sveriges interna säkerhet påverkas av skeenden utanför våra gränser. Det innebär även att vår internationella samverkan har blivit allt viktigare för att vi ska kunna få en helhetsbild och tidig kännedom om en pågående eskalering av hotbilden. De underrättelser vi får ligger till grund för att även andra ska kunna fatta beslut och vidta åtgärder, säger Magnus Krumlinde.

Som säkerhetstjänst agerar Säkerhetspolisen på de underrättelser som kommer in.

– Vi har en kombinerad uppgift där vi har två perspektiv. Dels ska vi hämta in underrättelser för att kunna ha en uppdaterad lägesbild, dels agera på den information vi har tillgång till. Det handlar om att kunna verka långsiktigt, men även att begränsa handlingsutrymmet för våra motståndare här och nu, säger Magnus Krumlinde.

Säkerhetspolisen har ett unikt uppdrag, där både nationell och internationell samverkan är en förutsättning för att kunna skapa en lägesbild över hoten mot Sveriges inre säkerhet och dess utveckling.

– I vårt uppdrag ligger fokus på att förebygga och avvärja hot och brott. I bästa fall begås de aldrig, eller så kan vi åtminstone begränsa skadan. För att göra detta bedriver Säkerhetspolisen ett omfattande underrättelsearbete, både enskilt och i samverkan med andra, både nationellt och internationellt, säger Magnus Krumlinde.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor