Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Nya arenor i fokus

Sårbarheter när rymden prioriteras

Rymden och verksamheter som är kopplade till rymdområdet blir allt viktigare ur ett säkerhets- och försvarsperspektiv och prioriteras av främmande makt. Utvecklingen på området innebär sårbarheter och hot mot Sveriges säkerhet.

Inom rymdsektorn finns det stora skyddsvärden. Samtidigt finns det ett bristande säkerhetsmedvetande vilket i sig utgör en sårbarhet.

När läget i omvärlden försämras har det även en påverkan på säkerhets- och försvarsrelaterade aspekter av rymdområdet. Utvecklingen kan beskrivas som en tilltagande kapprustning och en ökad militarisering av rymden. Allt fler länder har numera rymdkommandon och ser rymden som en del av den militära sektorn. Även traditionellt civila delar av rymdområdet kan potentiellt ha sårbarheter som måste skyddas.

I Sverige är det i första hand privata verksamheter och forskning och utveckling som bedriver verksamhet kopplat till rymden. Inom rymdsektorn finns det stora skyddsvärden. Samtidigt finns det ett bristande säkerhetsmedvetande vilket i sig utgör en sårbarhet.

Stora delar av Sveriges säkerhetskänsliga eller samhällsviktiga verksamheter använder idag eller är beroende av rymdtjänster. Det kan handla om satellitkommunikation till sjöfart och flygtrafik men även om positionering, navigering och tidsangivelse.

Ett förstörande angrepp kan få långtgående konsekvenser för samhällsviktig verksamhet och ett flertal länder har uppvisat förmåga att slå ut satelliter via robotangrepp. Det finns även risk för förstörande cyberangrepp mot satelliter vilket till exempel kan innebära läckage av stulen information eller att satelliten som sådan förstörs.

Svensk rymdverksamhet är inte bara en tillgång för Sverige utan även för EU och Nato. När främmande makt anskaffar teknik och kunskap kopplat till den svenska rymdsektorn kan det hota svensk konkurrenskraft. Det kan även innebära ett hot mot andra västliga demokratier när främmande makt ökar sin militära förmåga i rymden.

Rymden prioriterat för främmande makt

Rymden som område är prioriterat för Kina som satsar på att bli en världsledande rymdnation. För att kunna konkurrera med västerländska bolag anskaffar Kina både teknik och kunskap kopplat till rymden. Det sker med både öppna och dolda metoder och handlar om allt från traditionellt spionage till forskningssamarbeten.

Sveriges geografiska läge i kombination med en god infrastruktur gör att Sverige är ett av få ställen som kan tillgodose Kinas behov av att kunna etablera och närvara vid rymdanläggningar som är belägna nära polerna. Detta då satelliter som färdas relativt nära jorden har ett begränsat fönster för nedtagning av data. För satelliter i en polär omloppsbana är det därför fördelaktigt med markstationer nära jordens poler, som exempelvis i Arktis, då satelliterna passerar ovanför dessa markstationer nästan varje varv runt jorden.

Även Ryssland ser sin rymdverksamhet som prioriterad. Sanktionerna har dock medfört att de har svårt att upprätthålla sin egen produktion och det finns därför ett behov av västerländska komponenter. Svensk rymdteknik är viktig för Ryssland och därför införskaffas teknik dolt i Sverige genom agenter som kontrolleras av den ryska underrättelsetjänsten. Ryssland och Kina samverkar till viss del kring rymden. Detta kan på sikt utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor