Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Nya arenor i fokus

Ökad säkerhetshotande verksamhet i Arktis

Klimatförändringar, stormaktskonkurrens, geopolitiska konflikter och en snabb utveckling av ny teknologi har satt ökat fokus på Arktis. I Sverige bedrivs det säkerhetshotande aktivitet mot svenska intressen i nordligaste Sverige.

Tillgång till, och utvinning av, råvaror i norra Sverige kan komma att öka den strategiska och ekonomiska betydelsen för området, vilket även kan komma att leda till en ökad säkerhetshotande verksamhet från främmande makt.

Behovet av metaller och mineraler som används inom industri, försvar, rymd, information och kommunikation finns globalt, och det väntas öka kraftigt. I dagsläget dominerar Kina marknaden. Ett antal västländer har tagit initiativ till att säkra tillgång till viktiga kritiska mineraler.

Det görs för att minska beroendet av strategiskt viktiga råvaror och teknologier från Kina, och därmed sårbarheter. Tillgång till, och utvinning av, denna typ av råvaror i norra Sverige kan därför komma att öka den strategiska och ekonomiska betydelsen för området, vilket även kan komma att leda till en ökad säkerhetshotande verksamhet från främmande makt.

Både Kina och Ryssland bedriver redan idag säkerhetshotande verksamhet i nordligaste Sverige. I och med ett medlemskap i Nato och Finlands inträde i försvarsalliansen, förlängs Natos gräns i de arktiska regionerna. Redan idag rör Rysslands intresse av norra Sverige främst svensk militär förmåga. Kina har däremot en uttalad ambition att bli en polar stormakt.

Klimatförändringarna har lett till nya ekonomiska möjligheter, där naturresurser i form av gas, olja, malm, mineraler och fiskeriresurser tillgängliggörs, och sjöfartsleder blir farbara under en större del av året vilket skulle kunna förkorta transporttiden för fartyg från Asien till Europa avsevärt.

Ur ett kinesiskt perspektiv har de förändrade förutsättningarna i Arktis inneburit att området öppnats upp som en global arena där även icke-arktiska länder kan ha legitima intressen. Kinas intresse av regionen är nära kopplat till regimens ambition att bli en ledande rymdnation. Kinas säkerhetshotande verksamhet i norra Sverige handlar framför allt om underrättelse- och påverkansverksamhet mot politiskt beslutsfattande samt mot mål inom den svenska forsknings- och utvecklingssektorn. Detta då Sverige besitter spetskompetens och avancerad teknologi och bedriver forskning med relevans för Arktis.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor