Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Allvarligt läge

Terrorfinansiering från svensk mark

Säkerhetspolisen får regelbundet underrättelser om att organisationer och enskilda individer i Sverige finansierar terrorism utomlands. En betydande del av den misstänkta finansieringen sker genom brottslig verksamhet.

Säkerhetspolisen ser hur terrorfinansiering många gånger överlappar ekonomisk och organiserad brottslighet där pengarna som genereras helt eller delvis används för att finansiera terrorism.

Den största delen av terrorfinansiering från Sverige bedömer Säkerhetspolisen går till terroranslutna individer utomlands och till terrororganisationer utanför Europa, bland annat till al-Qaida, PKK och al-Shabaab.

Terrorfinansiering sker genom ett flertal olika metoder och genom att använda mellanhänder ökar möjligheten att verka dolt. Kommunikation i sociala medier och användning av digitala bank- och penningöverföringstjänster underlättar samtidigt aktörers hantering av pengar.

Offentliga medel, indrivning och bidrag

Pengar för att finansiera terrorism kommer från flera olika källor. Det kan bland annat vara intjänade pengar genom förvärvsarbete, offentliga bidrag och intäkter genom näringsverksamhet. Insamling sker även genom donationer samt från indrivning hos såväl enskilda personer som hos näringsidkare som av rädsla för repressalier kan känna sig tvingade att lämna över pengar. Verksamheten kan liknas vid olovlig skatteindrivning, utpressning och beskyddarverksamhet.

För att kunna föra över pengar från Sverige till terroristorganisationer utomlands används framför allt bank- och kreditinstitut samt betaltjänstförmedlare. Det förekommer även att så kallad hawalaförmedling utnyttjas för terrorfinansiering. Hawala är ett system för att föra över pengar vid sidan av det traditionella banksystemet.

Även kurirverksamhet förekommer som ett sätt att förmedla pengar till terroristorganisationer, det vill säga att personer reser från Sverige med kontanter i bagaget som sedan lämnas över i ett annat land.

Säkerhetspolisen ser hur terrorfinansiering många gånger överlappar ekonomisk och organiserad brottslighet där pengarna som genereras helt eller delvis används för att finansiera terrorism. I samverkan med andra myndigheter arbetar Säkerhetspolisen med att förebygga och förhindra detta genom att vidta olika reducerande åtgärder.

Person dömd för försök till terrorfinansiering

Hösten 2023 dömdes en person i Sverige till fängelse i fyra år och sex månader för bland annat försök till terrorfinansiering. Ärendet har kopplingar till PKK. Den dömda personen har försökt att driva in pengar till PKK genom utpressning. Förundersökningen genomfördes av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Deltagandebrott

Sedan 1 juni 2023 finns en ny straffbestämmelse i terroristbrottslagen som omfattar deltagande i en terroristorganisation. Den träffar personer som deltar i en terrororganisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja terroristorganisationen. I stort sett allt aktivt deltagande är straffbart.


Exempel på straffbara gärningar är:

 • att agera på uppdrag
 • ge utbildning eller vägledning
 • sprida propaganda, rekrytera
 • hantera ekonomi eller att skaffa vapen

Det är även straffbart att exempelvis:

 • ställa sig under organisationens ledning,
 • att svära trohet,
 • ställa sina tjänster till förfogande,
 • lämna och inhämta information,
 • delta i utbildning eller träning,
 • distribuera material, tjänster och utrustning,
 • bli medlem eller ordna transporter.

Även gärningar som inte ingår som deltagandebrott kan vara straffbara som samröre, finansiering eller rekrytering till terrorism.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor