Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Allvarligt läge

Samverkan för ökad motståndskraft

Säkerhetspolisen samverkar både med nationella och internationella partners för att skydda Sverige. I samband med ett högt terrorhot mot Sverige och ett allvarligt omvärldsläge har denna samverkan fått en större betydelse för att öka motståndskraften och skydda Sverige.

alt

En stor del av Säkerhetspolisens samverkan handlar om informations- och erfarenhetsutbyte, men även om att bistå och få hjälp med utredningar eller operativa insatser. Säkerhetspolisen samverkar inom en rad olika områden. Det är en förutsättning för att kunna möta hotet mot Sveriges säkerhet, både som myndighet och för att andra ska kunna göra sin del.

I Sverige samverkar Säkerhetspolisen nära med Försvarets radioanstalt (FRA) och Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must) samt med andra brottsbekämpande verksamheter. En del i den samverkan är Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT). NCT bedömer det strategiska terrorhotet mot Sverige och svenska intressen i utlandet, och är en permanent arbetsgrupp med personal från Säkerhetspolisen, Must och FRA. Samverkan sker även med andra brottsbekämpande myndigheter, i första hand Polismyndigheten. En del av den samverkan är arbetet med reduktion av extremistmiljöer, Redex.

Säkerhetspolisen ser att ökad samverkan kan ge utökade effekter av det arbete som görs. Under 2023 fick Säkerhetspolisen i uppdrag av regeringen att samordna en långsiktig utveckling av arbetet mot terrorism inom ramen för Samverkansrådet mot terrorism, ett samarbete mellan femton svenska myndigheter. Regeringen har även presenterat en nationell strategi för att bekämpa våldsbejakande extremism och terrorism. I bägge dessa delar framhålls vikten av samverkan och att fler behöver integreras i arbetet med att förebygga och förhindra terrorism.

Säkerhetspolisen samverkar även med bland annat Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Händelser i omvärlden kan påverka säkerheten i Sverige. För att få en bra lägesbild över hoten som riktas mot Sverige samverkar Säkerhetspolisen med internationella partners. Tätast samverkan har Säkerhetspolisen med de nordiska ländernas och EU-ländernas säkerhetstjänster. Säkerhetspolisen samverkar även med exempelvis Interpol och Europol och ingår i Counter-Terrorism Group (CTG) där alla EU-medlemsstater ingår samt Norge, Schweiz och Storbritannien. Inom CTG driver Säkerhetspolisen multilaterala samarbeten mot terrorism.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor