Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Allvarligt läge

Olovlig tekniksanskaffning i Sverige

Ett flertal länder bedriver olovlig teknikanskaffning i Sverige. Anskaffningshotet kommer i första hand från Ryssland och Kina.

Svensk forskning och innovation är eftertraktad och Sverige ligger långt fram inom flera områden som främmande makt är intresserade av. Detta, i kombination med att det är relativt lätt att etablera och bygga upp en företagsverksamhet i Sverige, innebär att utländska underrättelsetjänster inhämtar spetsteknologi och kunskap från Sverige. De två största anskaffningshoten utgörs av Ryssland och Kina, men även Iran bedriver teknikanskaffning i Sverige.

Sedan Ryssland inledde kriget mot Ukraina har landet ett ökat behov av västerländsk teknik. Ryssland har ett stort behov av produkter och kunskap för att kunna bygga upp och upprätthålla sin egna militära kapacitet och för den inhemska industrin.

För att komma över kunskap och teknik från svensk forskning, utveckling och från svensk industri använder sig Ryssland av flera olika upparbetade metoder. För att kringgå de sanktioner som införts mot Ryssland av bland annat EU, och få tillgång till nödvändig teknik, samverkar Ryssland och bedriver handel med andra länder, däribland Kina och Iran.

Ryssland behöver teknik för att underhålla krigsmaskinen

Med anledning av utökade sanktioner använder sig Ryssland i ökad utsträckning av dolda metoder för att kunna anskaffa kunskap och teknik från väst. Här spelar de ryska säkerhets- och underrättelsetjänsterna en viktig roll. Genom aktörer och företagsstrukturer som på ytan ser legitima ut, men där verksamheten syftar till att anskaffa varor som den ryska militären har behov av, anskaffar tjänsterna teknik dolt.

Detta sker även i Sverige och Sverige används som en plattform för teknikanskaffning från väst. Under 2023 åtalades en person i Sverige för att på uppdrag av den ryska militära underrättelsetjänsten GRU ha bedrivit en verksamhet som användes för rysk olovlig teknikanskaffning från väst. Avancerad teknik har enligt åtalet införskaffats och levererats till den ryska militären genom att kringgå exportregler och sanktioner.

alt

Rysk teknikanskaffning – så går det till

  1. Rysk militär och försvarsindustri identifierar ett behovav västerländska varor.
  2. Rysk underrättelsetjänst kopplas in för att möta behovet. De ryska underrättelse- och säkerhetstjänsternas direkta inblandning i uppläggen varierar.
  3. Täckbolag skapas eller befintliga företag anpassas i Ryssland för teknikanskaffning. Syftet är att kunna ta emot varor från utlandet och göra det svårt att identifiera den militära slutmottagaren.
  4. Täckbolag skapas i många länder utanför Ryssland.Bolagens funktion kan variera. Det kan röra sig om mellanhänderför beställningar, transporter eller betalningar. Ävenbefintliga, utländska företag kan övertas och införlivas ianskaffningsnätverket.
  5. Svenska företag tar emot till synes legitima beställningar från täckbolagen. Ryssland försöker anskaffa varor tillverkade både i Sverige och i andra västländer.
  6. Produkterna levereras till Ryssland genom flera täckbolag i nätverket. Genom komplicerade företagsstrukturer döljs den ryska militära inbladningen.

Tingsrätten fann att de påstådda gärningarna i stort var styrkta men friade den åtalade främst utifrån en tolkning av hur brottet olovlig underrättelseverksamhet är utformat i brottsbalken. Domen är överklagad till hovrätten.

Säkerhetspolisen bedömer att rysk säkerhets- och underrättelsetjänst fortsatt använder sig av flera olika aktörer och företagsstrukturer som har koppling till Sverige. Att Ryssland bygger upp och bibehåller sin militära kapacitet med hjälp av svensk och västerländsk teknologi och kunskap är inte bara ett säkerhetshot mot Sverige utan även mot andra länder. Detta har inte minst visat sig i Rysslands krig mot Ukraina där västerländsk teknik använts.

Kinesisk teknikanskaffning

Utöver att Rysslands teknikanskaffning i Sverige utgör ett säkerhetshot är även Kinas teknikanskaffning ett hot mot Sverige. Dock använder Kina sig av andra metoder och har andra bakomliggande motiv och målsättningar med sin teknikanskaffning. Landet anskaffar teknik och kunskap genom en rad olika metoder som sträcker sig från fullt legala och öppna forskningssamarbeten till konspirativa, dolda eller illegala metoder, som exempelvis cyberangrepp.

Kina riktar in sig på en bredd av produkter där intresset framför allt är riktat mot material och råvaror, industrivaror och informationsteknik. Kina anskaffar kunskap och teknik i syfte att bygga en modernare industri och för att kunna bli världsledande inom prioriterade områden. Detta är en del av Kinas långsiktiga mål och ambition att stöpa om världsordningen och bli en världsledande stormakt. Kinas breda teknikanskaffning är ett hot mot Sveriges ekonomiska säkerhet och konkurrenskraft på både kort och lång sikt.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor