Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Allvarligt läge

När ett tips kommer in

Säkerhetspolisens hanterar årligen stora mängder information kring individer och grupper som på något sätt uttrycker avsikt att begå terrorrelaterad brottslighet eller författningshotande verksamhet. När Säkerhetspolisen får in information bearbetas och analyseras den för att bedöma avsikt och förmåga.

Ofta sker samverkan med andra säkerhets- och underrättelsetjänster både inom och utom Sverige. I vissa fall övergår ärendet i en förundersökning, i andra fall kan informationen dömas av. Säkerhetspolisen kan även vidta andra reducerande åtgärder i syfte att förebygga och förhindra brottslighet mot Sverige.

Exempel: Attentatshot

 • Den 15 november får Säkerhetspolisen information från en samverkande tjänst om en individ som i sociala medier uppger avsikt att genomföra ”något stort”. Säkerhetspolisen initierar åtgärder för att identifiera kontot och kan konstatera att kontot även publicerat hatiska kommentarer om svenska politiker och samhället i stort.
 • 16 november. Vidare inhämtning ger en identitet på individen. Genom samverkan med internationella och nationella partners samt egen inhämtning kan Säkerhetspolisen konstatera att individen sedan tidigare visat sympatier för våldsbejakande islamism samt länkat till uttalanden från officiella IS-ledare. Individen har dock inte varit föremål för brottsbekämpande insatser kopplade till terrorrelaterad verksamhet. Individen studerar på universitet i Sverige, men befinner sig för tillfället inte i Sverige. Personen har i sociala medier lagt ut foton från en semesterort med tillhörande text som indikerar planerad hemresa inom en vecka.
 • 17 november. Genom fortsatt inhämtning kan Säkerhetspolisen konstatera att individen har en bokad flygbiljett till Arlanda om tre dagar. Bredare inhämtning visar att personen inte står i kontakt
 • med individer som är kända av Säkerhetspolisen tidigare eller med personer som är involverade i grov organiserad brottslighet.
 • 18 november. Information inkommer från samverkande tjänst i det land individen för närvarande semestrar. Personen har omhändertagits under natten till den 18 november på grund av ordningsstörning på en nattklubb. Under transport till arresten uppger sig individen ha ”kontakter som kommer hämnas” och uttrycker sig våldsbejakande.
 • 19 november. Polismyndigheten i det aktuella landet meddelar att de med individens godkännande gått igenom personens telefon. Inget anmärkningsvärt noterades.
 • 20 november. Vid ankomst på Arlanda möter Säkerhetspolisens personal upp individen för ett samtal. När personen tillfrågas om hoten uppger denne i samtalet sig ha problem med att kontrollera sitt humör samt är impulsiv. Säkerhetspolisens personal bedömer att individen inte har en reell avsikt att genomföra ett attentat, men påtalar olämpligheten i uppförandet samt förklarar vilka konsekvenser som sådana handlingar kan få. Samtalet avslutas i god ton och de bestämmer tid för uppföljande samtal 4 december.
 • 4 december. Genom löpande uppföljning efter 20 november har inga nya uttryck av misstänkt brottslig karaktär identifierats. Det uppföljande samtalet äger rum och bedömningen att individen inte har en avsikt att genomföra ett attentat kvarstår. Ärendet avslutas.

Exempel: Olovlig kårverksamhet

 • Den 1 april inkommer information till Säkerhetspolisen om en grupp om fem individer med tidigare koppling till den våldsbejakande högerextrema miljön i Sverige. De beter sig konspirativt samt ger uttryck för att högerextrema organisationer i Sverige inte gör tillräckligt och att det krävs att ”någon måste göra något för att få till en förändring”.
 • 2 april. Säkerhetspolisen initierar åtgärder för att identifiera individerna och kan konstatera att de alla är hemmahörande i en förort till Stockholm. Genom vidare åtgärder kan individernas sociala mediekonton identifieras, vilka påvisar att de alla delar ett stort intresse för våldsbejakande högerextrem propaganda, vapen och krigshistoria, främst kopplat till andra världskriget.
 • 4 april. Genom fortsatt inhämtning får Säkerhetspolisen uppgifter kring individernas förehavanden. De spenderar stora delar av tiden i naturen där de ”övar överlevnad” och skjuter luftgevär. Säkerhetspolisen bedömer att en av individerna troligen är identisk med en individ som sedan ett par månader försökt införskaffa stora mängder vapen genom grov organiserad brottslighet. Enligt en källa har individen inte lyckats skaffa vapen då vapensäljaren fått en dålig känsla av individen då denne pratat om ”revolution”.
 • 5 april. Säkerhetspolisen initierar djupare samverkan med nationella partners samt egen inhämtning för att kartlägga individernas avsikt och förmåga att begå författningshotande verksamhet.
 • 5 maj. Säkerhetspolisen bedömer att individerna är centrala i ett Sverigebaserat nätverk som regelbundet genomför möten där de diskuterar gruppens ideologiska sympatier samt genomför fysiska övningar som ska simulera militära scenarion. Det framgår tydligt att gruppen ser sig själva som ”Sveriges räddning” och de har långtgående planer på hur en revolution bör genomföras. Det finns fortfarande inga uppgifter som indikerar att gruppen har tillgång till vapen.
 • 19 maj. Information inkommer om att gruppen har tillgång till fyra lagerlokaler i centrala Sverige.
 • 20 maj. Genom spaning kan Säkerhetspolisen konstatera att individerna bär in tyngre sportväskor i två av utrymmena. Under natten genomförs sök med hundförare där hund markerar spår av vapen.
 • 21 maj. Säkerhetspolisen bedömer att gruppen deltar i en sammanslutning som är avsedd att verka militärt eller polisiärt.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor