Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen 2023/24

Allvarligt läge

Digitaliserade registerkontroller ökar säkerhet och effektivitet

Säkerhetspolisen genomför löpande registerkontroll av personer som är eller ska vara placerade i säkerhetsklass. Med en ökad digitalisering ökar effektiviteten och kvaliteten i registerkontrollprocessen. Samtidigt är det viktigt att verksamhetsutövare avanmäler personer som inte längre ska kontrolleras.

alt

Under 2023 tog Säkerhetspolisen emot cirka 160 000 nya ansökningar om registerkontroll.

Registerkontroll är en viktig del av den säkerhetsprövning som verksamhetsutövare ska genomföra om en person arbetar inom eller på annat sätt deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Under 2023 tog Säkerhetspolisen emot cirka 160 000 nya ansökningar om registerkontroll. Det är en ökning jämfört med 2022. I siffran ryms även personer som kontrolleras med anledning av sin anknytning till personer som är eller som ska anställas i säkerhetsklass 1 och 2.

Säkerhetspolisen har under de senaste åren arbetat med att utöka den digitala hanteringen av registerkontroller. Genom att verksamhetsutövare ansluter sig till Säkerhetspolisens digitala hantering ökar effektiviteten både för de verksamheter som har registerkontrollerad personal och för Säkerhetspolisen. En minskad manuell hantering skapar en tidsvinst samt en säkrare hantering av handlingar och möjlighet till automatiserad löpande avstämning.

Vid sidan av detta är det viktigt att verksamhetsutövare utför registervård, vilket bland annat innebär att hålla förteckningar över vilka anställningar som ska vara föremål för registerkontroll aktuella. Av integritetsskäl har verksamheter en skyldighet att meddela Säkerhetspolisen om personer som varit placerade i säkerhetsklass inte längre ska registerskontrolleras på grund av ändrade anställningsförhållanden. Det kan handla om personer som bytt tjänst, gått i pension eller som av andra anledningar inte längre är placerade i säkerhetsklass.

Läs mer om registerkontrollerSäkerhetspolisen genomför registerkontroller av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor