Placeholders logotyp, till startsidan

Lagar, förordningar och föreskrifter

Säkerhetsskyddet finns reglerat i säkerhetsskyddslagen och säkerhetsskyddsförordningen, samt i föreskrifter från olika myndigheter, däribland Säkerhetspolisen.

Lagboken

Säkerhetsskyddslagen (2018:585) och säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) gäller alla som bedriver säkerhetskänslig verksamhet. Den omfattar fler verksamheter än tidigare, och i lagstiftningen förtydligas att den gäller både offentliga och privatägda verksamheter. Den 1 januari och 1 december 2021 har lagen utökats med bestämmelser om bland annat överlåtelse av säkerhetskänslig verksamhet och tillsynsmyndigheternas möjligheter till sanktionsavgifter.

Säkerhetspolisens föreskrifter och vägledningar

Säkerhetspolisens föreskrifter om säkerhetsskydd (PMFS 2022:1) innehåller mer detaljerade bestämmelser som kompletterar lagstiftningen.

Säkerhetspolisen har också gett ut ett antal vägledningar om säkerhetsskydd, som kan fungera som ett stöd för verksamhetsutövare i tillämpningen av säkerhetsskyddsregelverket. Vägledningarna kommer att revideras och kompletteras under 2022 för att harmonisera med de förändrade författningarna.

Kontrollera alltid om nerladdad vägledning är publicerad före eller efter 1 december 2021.

Senast ändrad

 10 augusti 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor