Placeholders logotyp, till startsidan

Så värvas en agent

En agent är en person som har i uppdrag att samla information om Sverige och svenska förhållanden, och delge informationen till en utländsk säkerhetstjänst. Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök, en process som kan delas upp i sex steg.

Värvning av agenter kan delas in i sex steg.

De länder som bedriver spioneri i och mot Sverige, eller svenska mål utomlands, kan göra det med en utsänd underrättelseofficer. Dennes högsta prioritet är att värva personer som kan leverera information och därmed arbeta för ett annat lands räkning, så kallad agenter. Agenternas uppdrag är att samla information om svenska förhållanden och delge den till sin uppdragsgivare, alltså spionera på Sverige.

Varje år utsätts personer i Sverige för värvningsförsök, en process som kan delas upp i sex steg:

Steg 1 – Analys

Värvningsprocessen börjar med en analys av vilken information som den utländska underrättelsetjänsten behöver.

Steg 2 – Målsökning

Denna analys utgör grunden för målsökningsfasen, då en underrättelseofficer får i uppdrag att hitta en person som kan dela med sig av den efterfrågade informationen.

Steg 3 –Studie

Personen som underrättelseofficeren bedömer har tillgång till rätt information kartläggs sedan i en studiefas. Uppgifter om personliga egenskaper, svagheter, ekonomi och familjesituation ligger till grund för en bedömning av möjligheterna att få personen att arbeta för ett annat land.

Steg 4 – Närmande

Om underrättelseofficeren anser att den utvalda personen är lämplig söker han eller hon kontakt i en närmandefas. Närmandet sker på ett sätt som ska uppfattas som spontant och slumpmässigt, men i själva verket sker kontakten mycket välplanerat utifrån de uppgifter som framkommit i studiefasen.

Steg 5 – Vänskap

Om det första mötet blir lyckat inleder underrättelseofficeren en relation med den tilltänkta agenten i en vänskapsfas. Den utvalda personen utsätts för en charmoffensiv och får också oskyldiga uppdrag för att testa relationen, exempelvis genom att han eller hon blir ombedd att lämna över dokument som inte är hemliga. Personen vänjs också vid att ta emot gåvor av olika slag. Vaksamheten och omdömet bryts ner hos den utvalda personen, ibland under flera års tid.

Steg 6 – Värvning

Slutligen ställer underrättelseofficeren den tilltänkta agenten inför frågan att lämna ut hemlig eller känslig information. Värvningsfasen är det svåraste ögonblicket i processen, men om det faller ut väl för underrättelseofficeren har personen blivit agent för ett annat lands underrättelsetjänst.

Senast ändrad

 10 oktober 2023

Spionage Kontraspionage

Dela denna artikel

Vad gör jag om jag tror att jag är utsatt för ett värvningsförsök?

  1. Anteckna vem som har kontaktat dig och vilken anledning till kontakten personen uppgav.
  2. Notera när och hur den första kontakten togs.
  3. Tipsa Säkerhetspolisen
Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor