Placeholders logotyp, till startsidan

Bekräftat sabotage vid gasledningarna

Publicerad 18 november 2022

Säkerhetspolisen bedriver ett intensivt arbete i förundersökningen kring detonationerna vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Utredningen visar att det rör sig om ett grovt sabotage.

Vid de brottsplatsundersökningar som genomförts på plats i Östersjön har området och de omfattande skadorna på gasledningarna till följd av detonationerna dokumenterats utförligt. Flera beslag har gjorts och bland annat har främmande föremål påträffats. Vid analyser som utförts har rester av sprängämnen på flera av de främmande föremål som tagits i beslag identifierats.

Det avancerade analysarbetet fortsätter för att kunna dra säkrare slutsatser kring händelsen. Utredningen är omfattande och komplex. Den fortsatta förundersökningen får visa om någon kan delges misstanke och senare åtalas.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Säkerhetspolisen samverkar med flera myndigheter, bland annat har Kustbevakningen, Försvarsmakten och Polismyndigheten biträtt i arbetet.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande

Det som inträffat i Östersjön är mycket allvarligt. Säkerhetspolisen följer utvecklingen noga och vidtar åtgärder som behövs utifrån myndighetens uppdrag att skydda Sverige och Sveriges säkerhet.

Publicerad

 18 november 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor