Placeholders logotyp, till startsidan

Stärkt misstanke om grovt sabotage i Östersjön

Publicerad 6 oktober 2022

Den brottsplatsundersökning som Säkerhetspolisen genomfört vid gasledningarna Nord Stream 1 och 2 är nu avslutad. Undersökningen har stärkt misstankarna om grovt sabotage.

Säkerhetspolisen har sedan i helgen genomfört brottsplatsundersökningen med stöd av Kustbevakningen, Försvarsmakten och Polismyndigheten. Det har varit ett mycket väl fungerande samarbete.

Efter genomförd brottsplatsundersökning kan Säkerhetspolisen konstatera att det har skett detonationer vid Nord Stream 1 och 2 i svensk ekonomisk zon, som har medfört omfattande skador på gasledningarna.

Vid brottsplatsundersökningen har det gjorts vissa beslag. Inom ramen för förundersökningen vidtar Säkerhetspolisen kontinuerligt olika utredningsåtgärder. Som en del i arbetet kommer beslagen nu att gås igenom och analyseras. Den fortsatta förundersökningen får visa om någon kan delges misstanke och senare åtalas.

Säkerhetspolisen bedriver förundersökningen kring händelsen vid Nord Stream under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål. Åklagaren har efter avslutad brottsplatsundersökning hävt avspärrningarna på platsen.

Åklagarmyndighetens pressmeddelande

Säkerhetspolisen bedömer det som inträffat i Östersjön som mycket allvarligt. Säkerhetspolisen följer utvecklingen noga och vidtar de åtgärder som behövs utifrån myndighetens uppdrag att skydda Sverige och Sveriges säkerhet.

Publicerad

 6 oktober 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor