Placeholders logotyp, till startsidan

Samverkan i fokus under Almedalen

Publicerad 20 juni 2024

Almedalsveckan ska vara en trygg och öppen mötesplats som bidrar till att de demokratiska samtalen kan genomföras. Därför sker ett nära samarbete mellan Region Gotland, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen.

Under de år Almedalsveckan har genomförts, har omvärlden förändrats och likaså arbetet med säkerhet och beredskap. På senare år har säkerhetsfrågorna kring stora evenemang fått ökad uppmärksamhet, mycket med tanke på den generella hotbilden mot offentliga evenemang globalt men också utifrån att Sverige befinner sig i ett försämrat säkerhetsläge med ett högt terrorhot.

Inför och under Almedalsveckan bedömer Säkerhetspolisen bland annat hotbilden i stort samt ansvarar för personskyddet för de skyddspersoner som deltar. Säkerhetspolisens uppdrag är att förebygga och förhindra dessa hot och att säkerställa att skyddspersoner kan delta under trygga och säkra former. Samverkan med Polismyndigheten och arrangören Region Gotland är en viktig del i det arbetet.

­­Terrorhotnivån i Sverige är hög och Säkerhetspolisen hanterar löpande information om hot som riktas mot Sverige. Säkerhetspolisens hotbedömning för Almedalen ligger inom ramen för det förväntade med ett underrättelsehot från främmande makt och där Säkerhetspolisen kan konstatera att det är en utmaning att förhindra att något kan inträffa vid stora öppna evenemang med många besökare och deltagare.

Region Gotlands pressmeddelande

Publicerad

 20 juni 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor