Placeholders logotyp, till startsidan

Allvarligt omvärldsläge präglar hoten mot Sverige

Publicerad 21 februari 2024

Sverige befinner sig i ett allvarligt säkerhetsläge som sannolikt kommer att bestå under en längre tid. Händelser i omvärlden påverkar hotet från både främmande makt och våldsbejakande extremister. Det framgår i Säkerhetspolisens lägesbild 2023/2024.

– Hoten mot Sverige är komplexa. Vi ser att främmande makt och våldsbejakande extremister agerar på ett sätt som innebär att hoten går in i varandra och förstärks. De underblåser splittring och polarisering. Den här utvecklingen innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Underrättelseverksamheten från Ryssland, men också från Kina och Iran, utgör ett stort hot mot Sveriges säkerhet. Den säkerhetshotande verksamheten mot Sverige bedrivs brett, och främmande makt agerar offensivt. Samtidigt kan deras avsikt förändras snabbt beroende på utvecklingen i omvärlden.

– Främmande makt har en hög förmåga till olika typer av angrepp och vi vet att säkerhetshotande verksamhet mot Sverige och svenska intressen ständigt pågår. Omvärldsutvecklingen innebär att främmande makt har fått ökade incitament att bedriva säkerhetshotande verksamhet mot väst och Sverige. Deras agerande innebär även ett hot mot andra länder, säger Charlotte von Essen.

Bilden av Sverige har ytterst blivit en fråga om säkerhet. Attentatshotet kommer främst från våldsbejakande islamistisk extremism och våldsbejakande högerextremism.

Främmande makt kan utnyttja våldsbejakande extremister och andra typer av organisationer och individer som ombud för att bedriva säkerhetshotande verksamhet förnekbart.

Ny teknik och nya arenor innebär samtidigt nya hot och sårbarheter. Arktis råvaror och position tilldrar sig ett växande intresse från främmande makt. Dessutom får ett allt större fokus på rymden och konsekvenser för Sverige. Även den snabba tekniska utvecklingen inom AI innebär nya hot och sårbarheter.

– Det allvarliga säkerhetsläget ställer högre krav på Sveriges motståndskraft. Ett angrepp mot verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet skulle kunna leda till omfattande och allvarliga konsekvenser. Hela samhället måste ha beredskap för att försämrat läge. Vi behöver alla lära oss att leva med det försämrade säkerhetsläget, ta det på allvar och agera, säger Charlotte von Essen.

Publicerad

 21 februari 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor