Placeholders logotyp, till startsidan

Lägesbild över organiserad brottslighet

Publicerad 2 juni 2023

Fredag den 2 juni presenterades den myndighetsgemensamma lägesbilden över organiserad brottslighet. Säkerhetspolisen är en av tolv myndigheter bakom rapporten.

En av slutsatserna i rapporten är att den ekonomiska brottsligheten blir ett allt viktigare inslag inom den organiserade brottsligheten. Säkerhetspolisen har tidigare konstaterat att det finns kopplingar mellan grov organiserad brottslighet och våldsbejakande extremism och terrorism. Exempel på sådana kopplingar är ekonomisk brottslighet såsom penningtvätt och terrorfinansiering.

Sedan 2009 samarbetar tolv myndigheter inom den myndighetsgemensamma satsningen mot organiserad brottslighet. Därtill finns samverkan med en rad nätverksmyndigheter. Vartannat år presenteras en myndighetsgemensam lägesbild. Syftet är att lämna rekommendationer till strategiska åtgärder för att reducera samhällets sårbarheter och stärka förmågan att möta hotet från organiserad brottslighet.

Myndigheterna är: Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polismyndigheten, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Publicerad

 2 juni 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor