Placeholders logotyp, till startsidan

Ökad vaksamhet mot påverkan

Publicerad 27 april 2022

Rysslands invasion av Ukraina har allvarligt försämrat det säkerhetspolitiska läget i Europa. Det är ett svårbedömt läge som påverkar Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisen har sedan flera år tillbaka konstaterat att det finns en förhöjd hotbild från främmande makt. Angreppen och aktiviteterna riktar sig mot Sveriges ekonomi, politiska beslutsfattande, grundläggande fri- och rättigheter och den territoriella suveräniteten.

– Ryssland kan i nuläget anse sig ha ett begränsat tidsfönster för att påverka Sveriges ställningstagande i Natofrågan. Hur en sådan rysk påverkan skulle se ut är svårt att förutse men det skulle kunna ske på många olika arenor samtidigt för att påverka media, opinion och beslutsfattare, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen vid ett gemensamt möte i Helsingfors med cheferna för finländska och norska säkerhetstjänsterna onsdag den 27 april.

– Säkerhetspolisen har intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt och stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Vi genomför kontinuerligt åtgärder för att skydda Sverige och har en omfattande samverkan med andra, även internationellt, säger Charlotte von Essen.

Säkerhetspolisen kan konstatera att Ryssland är berett att gå så långt att de använder militära maktmedel och krig för att tvinga andra länder i Europa att underkasta sig deras vilja. Det måste också Sverige förhålla sig till.När det gäller diskussionerna om ett eventuellt svenskt Natomedlemskap så är det en viktig fråga för Ryssland.

Publicerad

 27 april 2022

Säkerhetsskydd Kontraspionage

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor