Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen intensifierar arbetet mot främmande makt

Publicerad 16 mars 2022

Den europeiska säkerhetsordningen utmanas av det allvarligt försämrade omvärldsläget, vilket kommer att påverka Sveriges såväl som Europas säkerhet i flera år framåt. Säkerhetspolisen har intensifierat arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt.

Sedan flera år tillbaka har Säkerhetspolisen tillsammans med andra myndigheter inom totalförsvaret beskrivit en breddad och förhöjd hotbild från främmande makt. Hotbilden är både militär och civil och den riktar sig mot Sveriges ekonomi, politiska beslutsfattande, grundläggande fri- och rättigheter och vår territoriella suveränitet.

- Säkerhetspolisen kan konstatera att i en situation som den vi nu befinner oss i ökar behovet av information hos främmande makt och därmed behovet av underrättelseinhämtning. Det finns också en ökad risk för cyberangrepp, säger Anna Sjöberg, operativ chef på Säkerhetspolisen.

Vid sidan av att intensifiera arbetet för att minska handlingsutrymmet för främmande makt arbetar Säkerhetspolisen även med att stärka motståndskraften hos skyddsvärd verksamhet. Det handlar bland annat om att försvåra och förhindra främmande makts försök att värva agenter och stjäla skyddsvärd information.

Ett starkt totalförsvar bygger på att alla delar i samhället är med och bidrar. Som nationell säkerhetstjänst följer Säkerhetspolisen händelseutvecklingen efter Rysslands invasion av Ukraina och de konsekvenser detta får för Sveriges säkerhet. Säkerhetspolisen vidtar kontinuerligt åtgärder för att skydda Sverige och har en intensiv nationell och internationell samverkan.

Läs mer: Säkerhetspolisen följer allvarligt omvärldsläge

Publicerad

 16 mars 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor