Placeholders logotyp, till startsidan

Kontrollorsak vid registerkontroll

Säkerhetspolisen får frågor mot bakgrund av det beslut om sanktionsavgift som Post- och telestyrelsen nyligen fattat om säkerhetsprövning av individer som deltar i säkerhetskänslig verksamhet. Här sammanfattar vi kort information som kan vara till hjälp i bedömningen av om och när en registerkontroll ska förnyas.

Ny befattning innebär ny säkerhetsprövning

Att en person har säkerhetsprövats för deltagande i en säkerhetskänslig verksamhet innebär inte att han eller hon är behörig att delta i annan säkerhetskänslig verksamhet. Byter en person t.ex. arbetsuppgifter eller arbetsgivare ska en ny säkerhetsprövning genomföras för den befattningen, med alla moment som krävs för deltagande i den nu aktuella verksamheten. Det är också möjligt att säkerhetsprövas i flera befattningar, både av samma verksamhetsutövare och av olika verksamhetsutövare.

Vikten av rätt kontrollorsak vid ansökan om registerkontroll

Kontrollorsaken ska beskriva varför en befattning är placerad i säkerhetsklass. Det är viktigt att kontrollorsaken beskrivs så tydligt och utförligt som möjligt då beskrivningen ligger till grund för en korrekt relevansbedömning. Relevansbedömningen blir sen avgörande när beslut ska tas om huruvida uppgifter från en registerkontroll ska lämnas ut till verksamhetsutövaren eller inte. Dessa beslut tas av Registerkontrolldelegationen vid Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Om kontrollorsaken behöver justeras

Om verksamhetsutövare uppmärksammar att de har personer i verksamheten som registerkontrolleras med kontrollorsak som inte motsvarar befattningen eller arbetsuppgifterna så ska en ny ansökan om registerkontroll göras. Glöm inte att även avanmäla den kontroll som innehåller felaktig kontrollorsak.

Läs mer i våra uppdaterade vägledningar om säkerhetsskydd.

Senast ändrad

 8 maj 2023

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor