Placeholders logotyp, till startsidan

Redovisning av hemliga tvångsmedel 2023

Publicerad 7 juni 2024

Åklagarmyndigheten har lämnat över den årliga redovisningen om användning av hemliga tvångsmedel till regeringen.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2023 fattats 676 beslut om hemliga tvångsmedel med stöd i rättegångsbalken och preventivlagen. Motsvarande siffra för 2022 var 562 beslut.

I Säkerhetspolisens verksamhet har det under 2023 fattats 803 beslut med stöd av bestämmelserna i lagen om hemlig dataavläsning. Motsvarande siffra för 2022 var 292 beslut.

Åklagare har i Säkerhetspolisens ärenden under 2023 fattat 305 beslut med stöd av lagen om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Motsvarande siffra för 2022 var 203 beslut.

Antalet beslut om tvångsmedel är beroende av karaktären på de ärenden som Säkerhetspolisen hanterar varje år. Vissa ärenden kan medföra att många tvångsmedelsbeslut fattas, medan andra ärenden inte behöver föranleda några tvångsmedelsbeslut. Den viktigaste förklaringen till att antalet beslut om tvångsmedel har ökat ligger i det försämrade omvärldsläget och att Säkerhetspolisen har fått bättre förutsättningar att verkställa beslut.

Rapporten tas årligen fram av Åklagarmyndigheten i samverkan med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Tullverket och Säkerhetspolisen utifrån respektive myndighets ansvarsområde.

Läs rapporten i sin helhet på Åklagarmyndighetens webbplats

Publicerad

 7 juni 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor