Placeholders logotyp, till startsidan

Iran använder kriminella i Sverige

Publicerad 30 maj 2024

Säkerhetspolisen kan konstatera att den iranska regimen använder sig av kriminella nätverk i Sverige för att utföra våldshandlingar mot andra stater, grupper eller personer i Sverige som uppfattas som ett hot.

Iran har bedrivit säkerhetshotande verksamhet i och mot Sverige under flera år. Deras säkerhetshotande aktiviteter har historiskt framför allt riktat sig mot oppositionella grupper och enskilda individer inom den iranska diasporan. Säkerhetspolisen bedömer att Iran tillsammans med Ryssland och Kina utgör de största säkerhetshoten mot Sverige.

Den iranska regimen och dess säkerhetstjänster har även riktat sin säkerhetshotande aktivitet mot representanter för andra stater som uppfattas som regimens fiender, däribland Israel och judiska intressen. Det kan handla om att skada israeliska och judiska intressen, mål och verksamheter i Sverige.

Iran har tidigare använt våld i andra länder i Europa i syfte att tysta kritiska röster och upplevda hot mot den egna regimen. För att utföra dessa säkerhetshotande aktiviteter har den iranska regimen vid tillfällen använt sig av kriminella nätverk.

Säkerhetspolisen kan konstatera att detta sker även i Sverige. I Sverige har Säkerhetspolisen under senare år hanterat flera konkreta fall där attentatsplaner med koppling till iranska säkerhetstjänster avvärjts, där bland annat kriminella nätverk använts som ombud.

Säkerhetspolisen har vidtagit åtgärder och kommer tillsammans med Polismyndigheten att fortsätta vidta åtgärder för förhindra, avvärja och reducera Irans möjligheter att bedriva säkerhetshotande verksamhet.

Sverige ska inte vara en plattform för Irans eller andra staters säkerhetshotande verksamhet.

Publicerad

 30 maj 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor