Placeholders logotyp, till startsidan

Beslut om fortsatt hög terrorhotnivå

Publicerad 7 januari 2024

Säkerhetspolischef Charlotte von Essen har fattat beslut om att terrorhotnivån fortsatt ska ligga kvar på en hög nivå, en fyra på den femgradiga skalan. Händelseutvecklingen i Sverige och omvärlden påverkar både våldsbejakande extremister och främmande makts säkerhetshotande verksamhet.

– Bilden som utmålas av Sverige som ett islamfientligt land har starkt bidragit till det ökade terrorhotet från våldsbejakande islamism. Sverige ses fortsatt som ett prioriterat mål. Hotet kommer från både ensamagerande och grupper som kan styras från aktörer utomlands, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Det är en samlad lägesbild, där en ny helårsbedömning från Nationellt centrum för terrorhotbedömning (NCT) samt Säkerhetspolisens arbete med kontraterrorism ingår, som ligger till grund för det förnyade beslutet kring terrorhotnivån.

Samtidigt med hotet från våldsbejakande islamistisk extremism finns ett fortsatt attentatshot från våldsbejakande högerextremism och även från individer som agerar utifrån en blandad, ihopplockad ideologi, bland annat antistatlig.

– Ett högt terrorhot tillsammans med situationen i övrigt gör att säkerhetsläget i Sverige är allvarligt. Det kommer sannolikt att bestå under en längre tid. Hoten är komplexa, de går in i varandra och förstärks på så sätt. Den snabba händelseutvecklingen är svår att förutse men får ofta direkta konsekvenser på hoten mot Sverige, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Såväl våldsbejakande extremister som främmande makt kan försöka utnyttja och påverka händelseutvecklingen i en för Sverige negativ riktning för att uppnå sina egna syften och mål.

– Sverige ska inte vara en plattform för att bedriva säkerhetshotande verksamhet, varken för våldsbejakande extremister eller främmande makt. Vi måste tillsammans arbeta för att göra Sverige mindre attraktivt att verka i, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Publicerad

 7 januari 2024

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor