Placeholders logotyp, till startsidan

Fortsatt högt attentatshot

Publicerad 8 december 2023

En orolig omvärld påverkar Sverige och terrorhotet bedöms fortsatt som högt. Under hösten har omvärldsutvecklingen bidragit till ytterligare polarisering. Säkerhetspolisen arbetar löpande med att bedöma hur utvecklingen påverkar hoten mot Sverige.

Den 17 augusti beslutade säkerhetspolischefen att höja terrorhotnivån till ett högt hot, en fyra på den femgradiga skalan. Beslutet grundades i ett försämrat säkerhetsläge till följd av kriget i Ukraina, skändningar av religiösa skrifter och beskrivningar av Sverige som ett islamfientligt land i kombination med de starka reaktioner som följt.

Terrorattacken den 7 oktober i Israel och den efterföljande konflikten i Mellanöstern har en polariserande effekt på stora delar av samhället och även bland de individer Säkerhetspolisen följer inom ramen för sitt arbete.

Under hösten har ensamagerande gärningspersoner genomfört attentat i Europa, bland annat i Bryssel där två svenskar dödades och en skadades. Mycket pekar på att de angreps på grund av att de var just svenskar.

Sammantaget visar utvecklingen att hotnivån mot Sverige är fortsatt hög. Beslutet att höja terrorhotnivån bygger inte på enskilda händelser utan på en långsiktig, strategisk bedömning av hoten mot Sverige på sikt.

Säkerhetspolisen arbetar kontinuerligt med att bedöma hoten mot Sverige och fortsätter att tillsammans med andra myndigheter minska sårbarheterna i det svenska samhället.

Publicerad

 8 december 2023

Kontraterrorism Extremism Terrorism

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor