Placeholders logotyp, till startsidan

Rapport om svenska extremistmiljöer

Publicerad 21 juni 2023

På uppdrag av Säkerhetspolisen har Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) genomfört en studie i syfte att få en bättre bild av antidemokratiska extremistmiljöer i Sverige. Rapporten visar på en komplex och heterogen miljö där antidemokratiska, extremistiska och ofta våldsbejakande åsikter propageras för, sprids och delas.

Säkerhetspolisen har under lång tid beskrivit hur extremism i bred bemärkelse driver på den våldsbejakande extremismen. Normaliseringen av sådant som hatisk retorik framförallt online, ett bredare anammande av konspirationsteorier och våldsfascination gör det allt svårare att avgöra vem som har en extremistisk åsikt och vem som har en extrem avsikt. Den nu publicerade rapporten visar på ett systematiskt sätt hur dessa fenomen fungerar i praktiken.

– Säkerhetspolisens uppgift är att skydda Sverige och vårt demokratiska system. Men det är hela samhällets uppgift att stå upp för det demokratiska samhället och motverka desinformation, spridande av konspirationsteorier och extremistisk propaganda. Den här rapporten hoppas vi ska öka kunskapen om de bredare författningshotande krafterna i Sverige och bidra till en bättre förståelse för de långsiktiga hot som finns mot det fria och demokratiska samhället, säger Fredrik Hallström, chef för kontraterrorism och författningsskydd vid Säkerhetspolisen.

Säkerhetspolisens arbete med författningsskydd bedrivs långsiktigt och i nära samverkan med andra samhällsfunktioner. En viktig del i detta arbete handlar om att öka och sprida kunskap om de krafter och miljöer som på olika sätt verkar för att omkullkasta det demokratiska systemet och de medborgerliga fri- och rättigheterna. FOI-rapporten ska ses som en del i detta arbete.

Publicerad

 21 juni 2023

Kontraterrorism Extremism Författningsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor