Placeholders logotyp, till startsidan

Ensamagerande svårbedömt hot under valet

Publicerad 29 augusti 2022

Hoten mot Sverige och demokratin har på senare år breddats och blivit mer komplexa, något som även påverkar arbetet med valrörelsen. Säkerhetspolisen ser en utmaning med hotet från ensamagerande gärningspersoner. Det finns dock i nuläget inga indikationer på något specifikt ökat hot mot valet och valrörelsen.

Aktiviteten från såväl främmande makt som den våldsbejakande extremismen ökar generellt i samband med en valrörelse. Detta tillhör normalbilden och är något som Säkerhetspolisens operativa arbete kopplat till valrörelsen dimensioneras för.

– Vi ser i dagsläget inte något specifikt ökat hot mot det svenska valet, men man ska vara medveten om att vi befinner oss i ett försämrat säkerhetspolitiskt läge kopplat till Rysslands invasion av Ukraina. Samtidigt finns hotet från den våldsbejakande extremismen kvar. Hotet från ensamagerande gärningspersoner bedömer vi som en utmaning, säger Fredrik Bratt, kommenderingschef för Säkerhetspolisens arbete med valet 2022.

Säkerhetspolisen har under en längre tid pekat på att hotet från just ensamagerande gärningspersoner är komplext. Det kan handla om individer med en problematik av psykisk ohälsa och där motiv och bevekelsegrunder för att begå en brottslig handling ofta är oklara.

– För en säkerhetstjänst innebär det en utmaning att bedöma avsikt och förmåga att begå ett allvarligt brott hos den här typen av individer. En eventuell radikaliseringsprocess kan gå fort och det kan också gå snabbt att skrida från ord till handling, säger Fredrik Bratt.

Säkerhetspolisens uppgift när det gäller valet och valrörelsen är att skydda Sverige och svenska intressen, det vill säga Sveriges demokratiska system, förtroendet för valprocessen och politikerna i den centrala statsledningen.

Personskyddsverksamheten intensifieras under en valrörelse. De personer Säkerhetspolisen har i uppdrag att skydda, den centrala statsledningen, deltar i fler publika evenemang och offentliga sammankomster än annars. Säkerhetspolisen gör kontinuerliga bedömningar som sedan ligger till grund för vilka skyddsåtgärder som sedan vidtas.

– Säkerheten för den centrala statsledningen är av högsta prioritet. Säkerhetspolisen tar höjd för och utformar vår verksamhet på ett sådant sätt att våra skyddspersoner ska kunna genomföra valrörelsen på ett så tryggt och säkert sätt som möjligt, säger Fredrik Bratt.

Publicerad

 29 augusti 2022

Personskydd Författningsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor