Placeholders logotyp, till startsidan

Behov av förändrad informationshantering

Publicerad 9 augusti 2022

Säkerhetspolisen behöver ha bättre förmåga att snabbt kunna hämta in, bearbeta, analysera och tillgängliggöra information för att upptäcka och förhindra hot. Bakgrunden är de växande informationsmängderna och den snabba utvecklingen i omvärlden.

Sveriges säkerhet utmanas från flera håll och det blir allt tydligare att hoten mot demokratin breddats, fördjupats och förändras i snabb takt. Angrepp och säkerhetshotande aktiviteter pågår ständigt.

Säkerhetspolisens uppdrag är att förebygga och förhindra allvarliga brott, som till exempel hot mot centrala statsledningen, terroristbrott eller spioneri. Att få tillgång till och bättre kunna hantera större informationsmängder är avgörande för att utföra uppdraget att skydda Sverige och demokratin.

Enligt nuvarande lagstiftning har Säkerhetspolisen inte möjlighet att med teknikens hjälp söka igenom stora informationsmängder i till exempel sociala medier.

I en hemställan har Säkerhetspolisen förklarat behovet av en lagöversyn.

Publicerad

 9 augusti 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor