Placeholders logotyp, till startsidan

Försämrat omvärldsläge påverkar Sveriges säkerhet

Publicerad 3 mars 2022

Det säkerhetspolitiska läget i Europa har allvarligt försämrats. Det är en komplex händelseutveckling och den påverkar Sveriges säkerhet på sikt.

Som nationell säkerhetstjänst är det Säkerhetspolisens uppdrag att skydda den svenska demokratin och våra grundläggande fri- och rättigheter. Det allvarligt försämrade säkerhetsläget i omvärlden påverkar Säkerhetspolisens arbete.

Säkerhetspolisen gör löpande bedömningar av underrättelser vi får in, de beslut som fattas, olika åtgärder som vidtas och vilka konsekvenser detta får för Sveriges säkerhet. Utifrån detta vidtar Säkerhetspolisen de operativa åtgärder som krävs inom såväl vårt arbete med kontraspionage, säkerhetsskydd, personskydd som kontraterrorism och författningsskydd.

Säkerhetspolisen vidtar bland annat åtgärder för att förhindra och försvåra säkerhetshotande verksamhet från främmande makt och motverkar våldsbejakande extremism.

I det allvarliga omvärldsläge Sverige befinner sig i är det nödvändigt att skydda skyddsvärd information samt vara observant till exempel för att förhindra cyberangrepp. Det är även viktigt att vara källkritisk och vaksam kring information man tar del av.

Säkerhetspolisens arbete med anledning av det allvarliga omvärldsläget

Publicerad

 3 mars 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor