Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen följer allvarligt omvärldsläge

Publicerad 24 februari 2022

Säkerhetspolisen ser i nuläget ingen förändrad bild av säkerhetshotet i Sverige på kort sikt, men myndigheten följer utvecklingen noga.

Säkerhetspolisen är en nationell säkerhetstjänst och som sådan följer vi kontinuerligt utvecklingen i omvärlden, och gör löpande bedömningar och analyser av hur händelser och skeenden påverkar säkerhetshoten i Sverige.

Säkerhetspolisens bedömning är att säkerhetshoten i Sverige i nuläget inte ökat till följd av händelserna i omvärlden. Sedan flera år tillbaka är dock hotbilden mot Sverige förändrad. Främmande makt är beredd att gå långt för att gynna såväl sina säkerhets- och försvarspolitiska mål som sina utrikes- och inrikespolitiska intressen. Det som nu sker i Ukraina är ett tydligt exempel på detta.

Säkerhetspolisen kan konstatera att det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt har försämrats och att det fortsatt kan komma att handla om en snabb händelseutveckling.

Även om situationen inte innebär ett förändrat säkerhetshot i Sverige i nuläget, finns det anledning att understryka vikten av ett välfungerande säkerhetsskyddsarbete för att minska sårbarheten i för Sverige skyddsvärda verksamheter.

I ett allvarligt och snabbt föränderligt säkerhetspolitiskt läge utnyttjar främmande makt inte minst internet och sociala medier för att sprida desinformation och propaganda. Källkritik och vaksamhet kring information man tar del av är därför nödvändigt.

Publicerad

 24 februari 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor