Placeholders logotyp, till startsidan

Hemlig skrift av citronsaft i postkontrollen för 70 år sedan

Brevöppning med hjälp av vattenånga och hemlig skrift framställd av citron- och apelsinsaft. Det var några av de utmaningar som Säkerhetspolisen stod inför vid tiden för andra världskriget då postkontroll var en viktig del i arbetet med att förhindra sabotage och spionage.

Gammalt dokument med fläckar

”En särskild klass av hemliga bläck och därtill en mycket vanlig sådan, äro de, som endast äro avsedda att framträda vid uppvärmning av brevet, t.ex. med ett hett strykjärn. Hit höra så vanliga vätskor som urin samt citron- och apelsinsaft. På grund av sin lättåtkomlighet användas dessa senare särskilt av fångar.”

Passagen är hämtad ur ett tidigare hemligstämplat arbetsdokument hos Säkerhetspolisen, som på den tiden hette Allmänna säkerhetstjänsten. Överskriften är ”P.M. angående tekniska arbetsmetoder vid postkontroll” och utöver detaljerade beskrivningar av hur personalen skulle gå tillväga för att ånga upp och klistra igen kuvert samt uttyda hemlig skrift, finns bland annat instruktioner för sigill- och kuvertförfalskning och recept på framställande av framkallningsvätska.

När dokumentet skrevs stod andra världskriget för dörren. Kriget innebar att flyktingströmmen till Sverige, som var det enda landet i Nordeuropa som varken var ockuperat eller krigförande, blev stor. Eftersom det var säkerhetstjänsten som ansvarade för kontrollering och registrering av utländska medborgare som vistades i Sverige växte arbetsbördan, och när organisationen väl var igång sysselsatte den omkring 1 000 personer. Dessa kontroller vara bara en del av jobbet. Framför allt bestod arbetsuppgifterna av att registrera och övervaka misstänkta kollaboratörer som sympatiserade med de krigande parterna, oavsett vilken nationalitet den misstänkte hade.

Gammalt dokument med fläckar

Förutom det rent polisiära fältarbetet jobbade drygt 300 personer med att ånga upp och ta del av innehållet i brev och postförsändelser. Nästan lika många skötte telegram- och telefonkontrollen, och ytterligare cirka 100 polismän och civilanställda jobbade åt radiokontrollavdelningen och avlyssnade radiotrafik mellan agenter och deras hemmabaser.

Under de dryga 70 år som gått sedan arbetsdokumentet skrevs har Säkerhetspolisens arbetsmetoder förändrats i takt med teknik- och samhällsutvecklingen i övrigt. Idag sker till exempel mycket kommunikation mellan de brottsaktiva aktörer Säkerhetspolisen följer på nätet.

(Delar av den här texten är hämtad ur publikationen ”100 år med svensk säkerhetstjänst” som Säkerhetspolisen gav ut 2014).

Senast ändrad

 2 maj 2022

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor