Placeholders logotyp, till startsidan

Bedriver jag säkerhetskänslig verksamhet?

Enligt 2 kap 6 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska en verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet utan dröjsmål anmäla detta till sin tillsynsmyndighet.

Det är verksamhetsutövaren själv som ansvarar för att göra bedömningen om den bedriver säkerhetskänslig verksamhet, 1 kap 1 § säkerhetsskyddslagen.

För verksamhetsutövare inom Säkerhetspolisens tillsynsområde ska anmälan ske genom blanketten Anmälan om säkerhetskänslig verksamhet. Pdf, 313.3 kB. (Pdf, 313.3 kB) För övriga verksamhetsutövare hänvisas anmälan samt övriga säkerhetsskyddsrelaterade ärenden och frågor till respektive tillsynsmyndighet.

Vilken är min tillsynsmyndighet?

Enligt säkerhetsskyddsförordningen (2021:955) är följande myndigheter tillsynsmyndigheter och för angivna tillsynsområden.

 • Domstolarna som inte hör till Försvarsdepartementet
 • Domstolsverket
 • Domarnämnden
 • Åklagarmyndigheten
 • Polismyndigheten
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Kriminalvården
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Skatteverket
 • Försäkringskassan
 • Pensionsmyndigheten
 • Statens servicecenter
 • Riksgäldskontoret
 • Riksarkivet
 • Finansinspektionen
 • Statens fastighetsverk
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Lantmäteriet
 • Post- och telestyrelsen
 • Transport-styrelsen
 • Affärsverket svenska kraftnät
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Statens energimyndighet
 • Livsmedelsverket
 • Luftfartsverket
 • Sjöfartsverket
 • Trafikverket
 • Folkhälsomyndigheten
 • Socialstyrelsen
 • Statens jordbruksverk
 • Statens veterinärmedicinska anstalt
 • E-hälsomyndigheten
 • Läkemedelsverket
 • Migrationsverket
 • Länsstyrelserna
 • Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden

 • Fortifikationsverket
 • Försvarshögskolan
 • Övriga myndigheter som hör till Försvarsdepartementet

 • Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elförsörjning och dammanläggningar, med undantag för kärnteknisk verksamhet

Enskilda verksamhetsutövare inom områdena:

 • Vägtrafik
 • Sjöfart
 • Spårbunden trafik
 • Civil luftfart
 • Flygtrafiktjänster för civil luftfart
 • Flygtrafikledningstjänst för militär luftfart

 • Enskilda verksamhetsutövare inom områdena elektronisk kommunikation och posttjänst

 • Enskilda verksamhetsutövare inom området försvarsmateriel

 • Enskilda verksamhetsutövare inom området finansiella företag samt för motsvarande utländska företag som är etablerade i Sverige

 • Enskilda verksamhetsutövare inom områdena fjärrvärme-, naturgas-, olje- och drivmedelsförsörjning

 • Enskilda verksamhetsutövare inom området kärnteknisk verksamhet

 • Kommuner och regioner som hör till Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Värmlands, Gotlands, Örebro, Dalarnas eller Gävleborgs län
 • Statliga myndigheter, utom Säkerhetspolisen och Justitiekanslern, och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

 • Kommuner och regioner som hör till Kronobergs, Blekinge, Kalmar eller Skåne län
 • Statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

 • Kommuner och regioner som hör till Hallands, Jönköpings, Västra Götalands eller Östergötlands län
 • Statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

 • Kommuner och regioner som hör till Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län
 • Statliga myndigheter och enskilda verksamhetsutövare som har sitt säte i något av dessa län, om de inte hör till någon annan tillsynsmyndighets tillsynsområde

Senast ändrad

 10 augusti 2022

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor