Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisens arbete med 5G

Post- och telestyrelsen (PTS) har en skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten rörande tilldelning av frekvenstillstånd för 5G-nätet. Syftet är att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet.

I Säkerhetspolisens uppdrag ingår att skydda Sverige från främmande makts olovliga underrättelseverksamhet och säkerhetshotande angrepp, samt säkerställa skydd av skyddsvärd verksamhet och infrastruktur.

Förutsättningarna för främmande makts underrättelseinhämtning har förändrats drastiskt under senare år, bland annat genom den snabba teknikutvecklingen. Teknikutvecklingen, där 5G är ett exempel, innebär särskilda utmaningar i möjligheterna att möta interna och externa hot mot nationell säkerhet, terrorism och grov kriminalitet.

Riksdagen har genom lagen (2022:482) om elektronisk kommunikation beslutat att Post- och telestyrelsen (PTS) ska ta emot anmälningar, pröva ansökningar, besluta om skyldigheter och i övrigt pröva frågor och handlägga ärenden samt utöva tillsyn med stöd av lagen.

PTS har enligt förordningen (2022:511) om elektronisk kommunikation skyldighet att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten i ärenden som rör tillstånd att använda radiosändare i syfte att klarlägga om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet. PTS hämtar in uppgifter för att skapa ett underlag till Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att göra en analys och bedömning utifrån.

Säkerhetspolisens samrådsyttrande utgår från det inriktningsdokument som tagits fram tillsammans med Försvarsmakten. I dokumentet beskrivs hur framtida 5G ska byggas säkert. Bland annat ska utformningen ske så att styrning, manipulering eller otillåten kartläggning förhindras och angrepp förebyggs. Dessutom ska en riskbedömning av de operatörer och leverantörer som kommer att bygga näten göras.

Ett antal styrande principer utgör ett underlag för hur Säkerhetspolisen anser att leverantörer av vitala elektroniska kommunikationsnät ska utforma sina nät för att beakta det skydd som är nödvändigt för Sveriges säkerhet.

Säkerhetspolisen kommer beakta de styrande principerna i sitt yttrande om en tillståndsansökan kan antas komma att orsaka skada för Sveriges säkerhet, samt beakta icke-tekniska sårbarheter och andra eventuella risker hos operatörer och leverantörer.

Senast ändrad

 14 december 2022

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor