Placeholders logotyp, till startsidan

Säkerhetspolisen och valet

Säkerhetspolisens uppgift i samband med val och valrörelsen är att skydda Sverige och svenska intressen, det vill säga Sveriges demokratiska system, förtroendet för valprocessen och våra förtroendevalda politiker i den centrala statsledningen.

Intresset för Sverige och aktiviteten hos såväl främmande makt som inom den våldsbejakande extremismen ökar i samband med en valrörelse. Detta tillhör normalbilden och är något Säkerhetspolisen tar höjd för i vårt operativa arbete.

Alla Säkerhetspolisens verksamhetsområden är involverade i arbetet för att valet och valrörelsen ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. Det handlar bland annat om:

  • att ge myndigheter och politiska partier stöd och råd i hur de skyddar det mest skyddsvärda i sin verksamhet, till exempel mot it-angrepp
  • att säkerställa att regeringsföreträdare och riksdagsledamöter kan genomföra sina valkampanjer som planerat
  • att förebygga och förhindra att hot från våldsbejakande extremism stör valet eller valrörelsen
  • att bidra till valet, valprocessen eller förtroendet för dessa inte utsätts för påverkan från främmande makt

Samverkan nyckeln till ett säkert val

Valmyndigheten är den myndighet med övergripande ansvar för genomförandet av val och folkomröstningar i Sverige. En lång rad myndigheter arbetar dock intensivt och i nära samverkan för att garantera en trygg och säker valrörelse och genomförande av valet.

Säkerhetspolisen är en av dessa myndigheter och vi samverkar nära med bland andra Polismyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Personlig säkerhet

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan du som är politiskt aktiv värna om din personliga säkerhet. Handboken Personlig säkerhet innehåller råd och stöd till politiskt aktiva, men kan också användas av andra yrkesgrupper.

Senast ändrad

 5 januari 2023

Författningsskydd

Dela denna artikel

Checklista för arangörer av offentliga politiska möten

Säkerhetspolisen har tagit fram en checklista för arrangörer vid genomförande av offentliga möten eller framträdanden av politiker.

Du laddar ner checklistan under relaterade dokument nedan.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor