Placeholders logotyp, till startsidan

Det breddade hotet

De säkerhetshotande angreppen mot Sverige från andra länder har breddats och fördjupats. Angreppen riktas mot vårt ekonomiska välstånd, våra grundläggande fri- och rättigheter och vår nationella suveränitet.

Vid sidan av den traditionella inhämtningen och spioneriet från andra länder genomför främmande makt en rad andra aktiviteter riktade mot Sverige. Det kan till exempel handla om:

  • Påverkansoperationer där ett annat land försöker påverka beslut, uppfattningar eller beteenden hos den centrala statsledningen, befolkningen eller utvalda målgrupper. Vanligtvis används vilseledande eller oriktig information som sprids via sociala och traditionella medier. Budskap anpassas efter olika målgrupper och sprids med hög intensitet. Inte sällan sker påverkansoperationer indirekt från andra länder genom företag eller organisationer som staten kontrollerar.
  • Strategiska uppköp eller investeringar, där ett annat land köper upp till exempel hamnar, teknikföretag eller industri, som används för att påverka eller inhämta information.
  • Cyberattacker, där ett annat land angriper samhällsviktiga elektroniska system, exempelvis sjukvård, elförsörjning, kommunikationer eller betalningssystem. En cyberattack kan vara ett sätt att både påtvinga ett annat land sin vilja, men också ett sätt att komma över samhällsviktig information.
  • Påverkan via proxy, där ett annat land låter andra grupper uträtta det man själv vill förmedla och uppnå. Det kan till exempel röra sig om extremistgrupper som försöker påverka samhällsdebatten eller förändra samhället med våld.
  • Att bedriva strategisk avskräckning med militära eller diplomatiska styrkedemonstrationer.

Senast ändrad

 3 oktober 2022

Spionage Kontraspionage

Dela denna artikel

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor