Placeholders logotyp, till startsidan

Skärpt förmåga att upptäcka och förhindra incidenter

Efter det misstänkta sabotaget mot gasledningar i Östersjön uppmanar Säkerhetspolisen aktörer som ansvarar för central infrastruktur inom energiförsörjning att skärpa sin förmåga att upptäcka och förhindra incidenter.

Bakgrund

Måndag den 26 september 2022 kom rapporter om läckor från gasledningarna Nord Stream 1 och 2. Regeringen bekräftade den 27 september att läckorna orsakats av detonationer. En förundersökning om misstänkt grovt sabotage bedrivs sedan den 28 september av Säkerhetpolisen.

Uppmaning till skärpt upptäckandeförmåga

Säkerhetspolisen konstaterar att de senaste dagarnas händelser påverkar central infrastruktur inom energiförsörjning i Europa. Även om bakgrunden till händelserna ännu inte är klarlagda, bedömer Säkerhetspolisen att det finns anledning för aktörer som ansvarar för sådan infrastruktur i Sverige att skärpa sin upptäckandeförmåga. Avvikelser bör skyndsamt rapporteras till Säkerhetspolisen.

Kontinuerliga åtgärder för att skydda Sverige

Säkerhetspolisen är en nationell säkerhetstjänst som följer händelseutvecklingen i omvärlden och vilka konsekvenser det får för Sveriges säkerhet. Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde har försämrats sedan Rysslands invasion av Ukraina i februari 2022.

Säkerhetspolisen vidtar kontinuerligt åtgärder för att skydda Sverige. Under våren 2022 har Säkerhetspolisen bland annat uppmanat verksamhetsutövare som bedriver säkerhetskänslig verksamhet till ökad vaksamhet och rapportering.

Senast ändrad

 13 oktober 2022

Säkerhetsskydd

Dela denna artikel

Frågor om säkerhetsskydd

[email protected]
Telefon: 010-568 70 00

Förändrad lagstiftning

Den 1 december 2021 infördes flera ändringar i säkerhetsskyddslagen. Säkerhetspolisens webbplats och övrig information om säkerhetsskydd kommer att uppdateras löpande under 2022 utifrån den nya lagstiftningen.

Placeholderlogotyp

Säkerhetspolisen avvärjer hot mot Sveriges säkerhet och mot medborgarnas fri- och rättigheter. Vårt uppdrag är att säkra framtiden för demokratin.

Sociala medier

Följ Säkerhetspolisen i sociala medier. Vi finns på Twitter, Instagram och LinkedIn

Tipsa oss

Har du sett eller hört något som Säkerhetspolisen kan ha nytta av i arbetet för att skydda Sverige?

Till tipssidan

Telefon: 010-568 70 00

Om kakor på webbplatsen

På denna webbplats används endast nödvändiga kakor för att webbplatsen ska fungera. Genom att klicka på "Jag förstår" sätts också en kaka för att fortsätta hålla meddelandet stängt.

Läs mer om kakor