Säpo

Frågor och svar om registerkontroll för privatpersoner

Här hittar du svar på vanliga frågor om registerkontroll från privatpersoner.

Vad innebär registerkontroll?

Säkerhetspolisen ansvarar för att på begäran från myndigheter genomföra registerkontroll av personer som är placerade i säkerhetsklass i enlighet med gällande Säkerhetsskyddslag (1996:627). Registerkontroll får även enligt 15 § säkerhetsskyddslagen i vissa fall göras efter framställan från en annan stat.

I 12 § säkerhetsskyddslagen regleras att med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361).

Vem beslutar vilken säkerhetsklass en person ska placeras i?

Myndigheten beslutar själv vilken säkerhetsklass personen ska inplaceras i, med undantag för säkerhetsklass 1 som regeringen beslutar om.

Måste man vara svensk medborgare för att kunna ha en säkerhetsklassad befattning?

En säkerhetsklassad anställning vid stat, kommun eller landsting får endast innehas av den som är svensk medborgare. Regeringen kan bevilja undantag efter ansökan från den aktuella myndigheten.

Vid registerkontroll till skydd mot terrorism, en så kallad § 14-begäran, krävs inte svenskt medborgarskap.

Hur lång tid tar hanteringen av en registerkontroll?

En registerkontroll tar normalt cirka 1-4 veckor att genomföra.

Får man genomföra registerkontroll på en person som inte lämnat samtycke?

Nej, enligt 19 § säkerhetsskyddslagen ska den som säkerhetsprövningen gäller ha gett sitt samtycke innan registerkontroll eller särskild personutredning får göras.

Hur länge gäller en registerkontroll?

Registerkontroller i säkerhetsklass 1 och 2 gäller i 5 år.

Övriga registerkontroller gäller fram tills dess att myndigheten meddelar att den ska upphöra.

Kontroll av förekomst i register sker kontinuerligt så länge registerkontrollen inte har upphört eller slutat att gälla.

När gör myndigheten en förnyad registerkontroll på personer i säkerhetsklass 1 och 2?

Registerkontroller i säkerhetsklass 1 och 2 är giltiga i maximalt 5 år vilket innebär att begärande myndighet måste begära en förnyad kontroll inom den tidsramen.

Vid förnyad begäran om registerkontroll används samma blankett som vid övrig begäran om registerkontroll. Blanketten finns härlänk till annan webbplats

Vilka ska fyllas i som medkontrollerad?

Som medkontrollerad räknas make, maka, registrerad partner och sambo. Observera att särbo däremot inte ska uppges som medkontrollerad och ingå i registerkontrollen.

Vem utfärdar säkerhetsintyg (Security clearance)?

Den nationella säkerhetsmyndigheten (NSA) utfärdar intyg för personer och leverantörer. NSA har sin verksamhet på Utrikesdepartementet och kan nås via Regeringskansliets växel 08-405 10 00.

Säkerhetspolisen utfärdar inte säkerhetsintyg.

Vilka adressuppgifter gäller för kontakt med registerkontrollfunktionen vid Säkerhetspolisen?

Adressuppgifter till registerkontrollfunktionen vid Säkerhetspolisen är:

Säkerhetspolisen

Registerkontroll

Box 123 12

102 28 Stockholm

registerkontroll@sakerhetspolisen.se

Övriga frågor för privatpersoner

Vart ska jag skicka blanketten ’Framställan om registerkontroll’ när jag fyllt i den?

Om du ombetts fylla i blanketten ’Framställan om registerkontroll’ själv ska du när du fyllt i den lämna den till din arbetsgivare. Myndigheten där du är anställd eller där du har ett uppdrag som föranleder registerkontroll behöver blanketten i original och blanketten kan därför inte skickas elektroniskt.

Vem ska skriva under blanketten ’Framställan om registerkontroll’ och eventuella bilagor?

Det är ansökande myndighet som ska skriva under blanketten.

Den person som begäran om registerkontroll gäller ska skriva under bilagor som ingår vid registerkontroll i säkerhetsklass 1 och 2.

Medkontrollerad behöver inte skriva under bilagan.

Hur får jag som privatperson reda på om min kontroll är klar?

Du får besked via din arbetsgivare.

Säkerhetspolisen lämnar endast besked till begärande myndighet. Ingen information lämnas till privatpersoner.

Behöver jag anmäla ändrade familjeförhållanden?

Ja, du ska anmäla till den myndighet där du är anställd eller har ett uppdrag om du efter den senaste registerkontrollen:

  • Ingått äktenskap/partnerskap eller inlett ett samboförhållande.
  • Upplöst äktenskap/partnerskap eller avslutat ett samboförhållande.


Kan en privatperson begära en registerkontroll på sig själv?

Registerkontroll kan endast begäras av en registerkontrollberättigad myndighet.

Som privatperson kan man beställa ett utdrag ur belastningsregistret på sig själv enligt 9 § 2 st. lagen (1998:620) om belastningsregister. En sådan beställning görs hos Polismyndigheten och kan göras via deras hemsida www.polisen.selänk till annan webbplats.